Prislistor för intagsavgifter

Priserna är inklusive moms.
Nybyggnation görs endast med fiber. För mer specifik information om intagsområden och övrigt, kontakta oss på tfn 23 500 eller info@alcom.ax

Fiberanslutning, Mariehamn

Ingen intagsavgift för fiberanslutning till fastighet i Mariehamn. Inkluderar grävning på tomt + kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt.

Fiberanslutning, övriga områden

Intagsavgift (inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exkl. grävning på fastigheten)
Normala avgifter gäller för nya linjer upp till 1km längs linjen från befintligt telenät. Se även linjebyggnad nedan.
Kontakta Ålcom angående avbetalning.

Detaljplanerat / tätbebyggt fiberplanerat område 495 €
Fiberplanerat område glesbygd
995 €
Enskild fiberanslutning utanför planerat område 1995 €

 

Linjebyggnad

Om kostnaderna för byggandet av fiberanslutning avsevärt överstiger det normala, debiteras en linjebyggnadsavgift med beaktande av de verkliga kostnaderna.