Täckningskartor

Mobilnätets täckning

Faktorer som påverkar täckningen

Variationer och luckor i täckningsområdet är egenskaper som hänför sig till mobilnätens uppbyggnad. Täckningen kan variera i samma användningsläge i olika tider av dygnet och året, till och med under ett enskilt samtal eller en enskild internetförbindelse.Täckningen beror på användarens läge i förhållande till den närmaste basstationen. Vanligtvis är signalen mellan basstationen och terminalutrustningen stark i närheten av basstationen. Signalen försvagas då avståndet blir större. Utöver avståndet försvagas signalen av byggnaderna, vegetationen och höjdskillnaderna mellan basstationen och terminalutrustningen samt till och med vädret i området. Då användaren rör sig under förbindelsen ändras också nätets täckning vilket kan påverka förbindelsen.

 

Att förbättra täckningen

Om signalen är svag och täckningen följaktligen bryts eller fungerar långsamt kan du förbättra täckningen med en förmånlig bordsantenn eller en utomhusantenn. Anvisningar för användning av antenner finns i Kommunikationsverkets anvisning.

Anvisningar för bättre täckning

 

Täckningskartor samt planerad utbyggnad

Karta över våra master samt planerad utbyggnad.

Placering av våra master med information om teknik samt frekvens.

Täckningskarta för 5G, 2024

 

Obs! Denna karta skall endast användas som riktgivande information eftersom den baserar sig på teoretiska värden och ej genomförda mätningar.

Förklaringar:

Blå =God täckning 
Röd=Bastäckning 
Gul =Kan finnas täckning 
Grön =Troligtvis ingen täckning 

Täckningskarta för 4G, 2024

Obs! Denna karta skall endast användas som riktgivande information eftersom den baserar sig på teoretiska värden och ej genomförda mätningar.

Förklaringar:

Blå =God täckning 
Röd=Bastäckning 
Gul =Kan finnas täckning 
Grön =Troligtvis ingen täckning 

 

Täckningskarta för 3G, 2024

Obs! Denna karta skall endast användas som riktgivande information eftersom den baserar sig på teoretiska värden och ej genomförda mätningar.

Förklaringar:

Blå =God täckning 
Röd=Bastäckning 
Gul =Kan finnas täckning 
Grön =Troligtvis ingen täckning

 

Täckningskarta för 2G, 2024

Obs! Denna karta skall endast användas som riktgivande information eftersom den baserar sig på teoretiska värden och ej genomförda mätningar.

Förklaringar:

Blå =God täckning 
Röd=Bastäckning 
Gul =Kan finnas täckning 
Grön =Troligtvis ingen täckning