Servicekvalitet

En sammanställning för Ålcom, Mariehamns Telefon och Ålands Telefon.

Servicekvalitet

Ålcom

År Kvartal Genomsnittlig svarstid (sek) Andel av samtal som
besvaras inom 60 sek
Andel av samtal som
besvaras inom 180 sek
2023 3 30 80 % 89 %
2023 2 25 84 % 91 %
2023 1 36 85 % 95 %
2022 4 40 81 % 91 %
2022 3 39 78 % 87 %
2022 2 29 82 % 90 %
2022 1 32 83 % 91 %
2021 4 37 80 % 90 %
2021 3 39 85 % 94 %
2021 2 41 84 % 93 %

 

Mariehamns Telefon

År Kvartal Genomsnittlig svarstid (sek) Andel av samtal som besvaras inom 60 sek Andel av samtal som besvaras inom 180 sek
2023 3 9 81 % 83 %
2023 2 9 82 % 84 %
2023 1 9 86 % 86%
2022 4 13 78 % 84 %
2022 3 17 91 % 95 %
2022 2 15 93 % 97 %
2022 1 13 91 % 94 %
2021 4 12 98 % 99 %
2021 3 14 91 % 95 %
2021 2 12 97 % 99 %

 

Ålands Telefon

År Kvartal Genomsnittlig svarstid (sek) Andel av samtal som besvaras inom 60 sek Andel av samtal som besvaras inom 180 sek
2023 3 7 83 % 84 %
2023 2 9 77 % 78 %
2023 1 8 83 % 84 %
2022 4 12 82 % 85 %
2022 3 17 89 % 95 %
2022 2 13 97 % 99 %
2022 1 13 94 % 97 %
2021 4 11 98 % 100 %
2021 3 13 93 % 96 %
2021 2 13 57 % 59 %