Garanti och service

Nya varor som säljs hos oss har alltid en garantiperiod bestämd av tillverkaren av produkten. Vi har ingen garantiservice utan använder externa auktoriserade samarbetspartners gällande service och reparationer av mobiltelefoner och läsplattor. Servicestället avgör om reparationen faller under produktens garanti eller inte, samt även om enheten måste bytas ut till en ny. Vi ger inte ut nya telefoner/läsplattor över disk, ny enhet skickas i så fall från servicestället.

Gällande modem, IPTV-boxar och trådlös utrustning för IPTV är förfarandet annorlunda och nya enheter för det kan ges ut över disk om det konstateras garantifel och om produkten ännu faller inom garantiperioden.

Kontrollera också om tillverkaren själva hanterar sina garantier. Det är ofta både enklare och snabbare om det är möjligt att vara i direktkontakt med tillverkaren. Om du inte kan vara i direktkontakt med tillverkaren är du välkommen att ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Observera att garantin inte gäller om skadan beror på:

  • vårdslöst handlande
  • statisk elektricitet
  • åskväder
  • virus
  • elavbrott
  • felaktiga installationer
  • fysisk skada
  • fuktskador
  • felmontering
  • annan olycka.