Hembesök

Hembesök

Hembesök felavhjälpning

Vi erbjuder hembesök för att lösa eventuella problem med våra tjänster på bredband, IPTV, modem, fast telefon m.m. Kostnad: 49€ för 1 timme (inklusive restid). Om besöket tar längre tid debiteras 79€ per timme. Ifall det visar sig vara fel på Ålcoms program- eller hårdvara debiteras ingen avgift.

 

Wifi besiktning

Om du upplever problem med wifi-nätverket efter att du fått fiber installerat gör vi ett kostnadsfritt hembesök (max 1 timme inkl. resetid) där vi mäter signalen och ger förslag på hur problemet kan avhjälpas. I det kostnadsfria hembesöket ingår mätning och enklare korringeringsåtgärder som vår montör kan göra. Montering gäller bara i bostaden, för kringliggande byggnader som garage eller bodar debiteras enligt timtaxa.

Om installation av ny hårdvara (exkl. accesspunkter) eller dragning av nätverk krävs debiterar vi 79€ inkl moms per timme.