Övriga priser

Alla priser är inklusive moms.

Arbete 

  Mariehamns Telefon Ålands Telefon
Hembesök felavhjälpning, 1 timme (inkl.restid) 49,00€ 49,00€
-enklare felavhjälpning på t.ex bredband, IPTV, kabel-TV, fast telefon    
Hembesök wifi-koll, 1 timme (inkl.restid) kostnadsfritt kostnadsfritt
-i det kostnadsfria besöket ingår mätning samt enklare korrigeringsåtgärder    
Timdebitering för montör, normal arbetstid 79,00€ 79,00€
-då hembesök överskrider 1 timme, samt arbete som ej ingår i hembesök / wifi-koll    
Timdebitering för arbetsledare och tekniker, normal arbetstid 96,72€ 96,72€
Kilometerersättning 1,31 € / km 1,31 € / km
Inmätning av datanätverk, cat5 och cat6 eller motsvarande 123,88€  
Programvara för data- och växelutrustning, samt opto-svetsning och antennplanering 112,84€  

Mer information om hembesök hittar du här.

Information samt priser för kabelvisning hittar du här.

Övrigt

  Mariehamns Telefon Ålands Telefon
Flyttning av nätanslutning (inkl. tjänster som fast telefon, bredband) 49,00€ 49,00€
Nummerbyte (fast telefon) 12,80€ 34,85€
Öppning av stängd nätanslutning eller tjänst 20,40€ 32,85€
Återinkoppling av bredband  20,40€ 32,85€
Ersättning vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift 27,29€ 27,29€
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar. 2,54€ / dag 2,30€ / dag

Medlemsandelar

  Ålands Telefon
Inträdesavgift medlemsandel 1765,76€
Andelsinsats 76,00€
Grundavgift medlemsandel 10,00€ / mån
Återaktiveringsavgift vilande andel (motsvarar 12 x grundavgift för medlemsandel) 120,00€