Prislistor för fast telefoni

Fast telefon med bredbandsabonnemang

  Mariehamns Telefon Ålands Telefon
Anslutningsavgift1 49,80 € 49,80 €
Månadsavgift telefon 1,12 € 2,00 € / 0 € för andelsägare

Fast telefon utan bredbandsabonnemang

  Mariehamns Telefon Ålands Telefon
Anslutningsavgift1 49,80 € 49,80 €
Månadsavgift nätanslutning 6,75 € 10,00 €
Månadsavgift telefon 1,12 € 2,00 € / 0 € för andelsägare

1Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidiga inkopplingar av flera tjänster (telefon, bredband och/eller IPTV). I samband med nyinstallation av fiber ingår anslutningsavgiften för tjänsterna.

Samtalsavgifter (priser inklusive moms)

  Mariehamns Telefon* Ålands Telefon

Samtal inom Åland, 018, Lokalsamtalsavgift (lsa)

fr.o.m. 1.3.2024

8,35 cent + 0,85 cent / min

9,05 cent + 1,00 cent / min

12,0 cent + 1,8 cent / min

13,0 cent + 2,1 cent / min

Lokalnätsavgift (lna) vid övriga samtal

fr.o.m. 1.3.2024

5,01 cent + 0,51 cent / min

5,4 cent + 0,62 cent / min

12,0 cent + 1,8 cent / min

13,0 cent + 2,1 cent / min

Samtal till mobilnät

fr.o.m. 1.3.2024

9,48 cent / min + lna

10,6 cent / min + lna

9,48 cent / min + lna

10,6 cent / min + lna

*OBS! Samtalsavgifterna ovan för MT gäller för AXE-anslutna telefonanslutningar över koppar.
SIP-anslutna telefonanslutningar för MT över fiber har mobilnätstaxa, 4,9 cent + 6,9 cent/min.

Nummerupplysning

Åland och Finland, 118
mån-fre 08.00-18.00
övriga tider
2,92 €/samtal + 0,92 €/10 sek + lna/msa
3,50 €/samtal + 1,13 €/10 sek + lna/msa

OBS! Vid eventuell vidarekoppling till avgiftsbelagda företags- och servicenummer så tillkommer respektive samtalsavgift för den tid som samtalet varar.

Allmänt nödnummer, 112 avgiftsfritt
Ålcom felanmälan, 22222 avgiftsfritt

För samtalsavgifter till utlandet, se Prislista Telefoni och Mobildata