Prislistor för fast telefoni

Fast telefon med bredbandsabonnemang

  Mariehamns Telefon Ålands Telefon
Anslutningsavgift1 49,80 € 49,80 €
Månadsavgift telefon 1,00 € 1,80 € / 0 € för andelsägare

Fast telefon utan bredbandsabonnemang

  Mariehamns Telefon Ålands Telefon
Anslutningsavgift1 49,80 € 49,80 €
Månadsavgift nätanslutning 6,00 € 9,00 €
Månadsavgift telefon 1,00 € 1,80 € / 0 € för andelsägare

1Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidiga inkopplingar av flera tjänster (telefon, bredband och/eller IPTV). I samband med nyinstallation av fiber ingår anslutningsavgiften för tjänsterna.

Samtalsavgifter (priser inklusive moms)

  Mariehamns Telefon Ålands Telefon
Samtal inom Åland, 018, Lokalsamtalsavgift (lsa) 8,35 cent + 0,85 cent/minut 12 cent + 1,8 cent/minut
Lokalnätsavgift (lna) vid övriga samtal 5,01 cent + 0,51 cent/minut 12 cent + 1,8 cent/minut
Samtal till mobilnät 5,01 cent + 9,99 cent/minut 9,48 cent/min + lna

Nummerupplysning

Åland och Finland, 118
mån-fre 08.00-18.00
övriga tider
2,92 €/samtal + 0,92 €/10 sek + lna/msa
3,50 €/samtal + 1,13 €/10 sek + lna/msa

OBS! Vid eventuell vidarekoppling till avgiftsbelagda företags- och servicenummer så tillkommer respektive samtalsavgift för den tid som samtalet varar.

Allmänt nödnummer, 112 avgiftsfritt
Ålcom felanmälan, 22222 avgiftsfritt

För samtalsavgifter till utlandet, se Prislista Telefoni och Mobildata