Information

Information

Disney Junior blir Disney Channel

The Walt Disney Company Nordic & Baltic meddelar att kanalen Disney Junior (kanalplats 25) slutar sändas från och med den 1 april 2024 och materialet därifrån läggs samman med Disney Channel. Den nya flaggskeppskanalen erbjuder barn och fans i alla åldrar en samlad plats för mängder av prisbelönt innehåll, inklusive särskilda Disney Junior-block på morgnar och helger.

Ändringar i avtal

Vi har förtydligat vårt avtal för mobilabonnemang och mobila bredband med följande: "Ålcom förbehåller sig rätten att automatiskt avsluta abonnemang som varit pausade eller spärrade i minst 12 månader."  Ändringen görs som ett led i Ålcoms certifieringsarbete. Som kund har du rätt att återaktivera ditt telefonnummer i 12 månader efter att abonnemanget avslutats. 

Ändringar i F-Secures appar

Apparna Freedom och ID Protection kommer från och med 31 mars att upphöra och i stället ersättas av en gemensam app. Använder du lösenordshanteraren så behöver du migrera över dina lösenord från ID Protection till den nya appen. Se instruktioner: https://help.f-secure.com/home-products.html#lang=sv 

Prisjusteringar

Med beaktande av de allmänna kostnadsökningarna har avgifterna för Ålands Telefon, Mariehamns Telefons och Ålcom justerats enligt följande:

Ålcom (privat)

Priserna är nedan angivna inkl. moms.

Mobilpaketet "Stort" får en prishöjning på 2 euro/mån (Ål-inclusive 1,80euro/mån) från och med 1 juli 2024.

Ålands Telefonandelslag (privat och företag)

Priserna är nedan angivna inkl. moms.

Avgiftshöjning fr.o.m. 1.1.2024

 • Grundavgiften för nätanslutning höjs från 9,00€/mån till 10,00€ /mån.
 • Grundavgift medlemsandel höjs från 108,00€ till 120,00€
 • Månadsavgiften för fast telefon höjs från 1,80€/mån till 2,00€/mån. Medlemsrabatten för Andelsägare justeras till 2,00€/mån.

Samtalsavgifterna höjs fr.om. 1.3.2023

 • Samtal inom Åland, 018, Lokalsamtalsavgift (lsa) höjs från 12,0 cent + 1,8 cent/min till 13,0 cent + 2,1 cent/min.
 • Lokalnätsavgift (lna) vid övriga samtal höjs från 12,0 cent + 1,8 cent/min till 13,0 cent + 2,1 cent/min.
 • Samtal till mobilnät höjs från 9,48 cent/min + lna till 10,6 cent/min + lna.
Mariehamns Telefon Ab (privat och företag)

Priserna är nedan angivna inkl. moms.

Avgiftshöjning fr.o.m. 1.1.2024

 • Grundavgiften för nätanslutning höjs från 6,00€/mån till 6,75€/mån.
 • Månadsavgiften för fast telefon höjs från 1,00€/mån till 1,12€/mån.

Samtalsavgifterna höjs fr.om. 1.3.2023

 • Samtal inom Åland, 018, Lokalsamtalsavgift (lsa) höjs från 8,35 cent + 0,85 cent/min till 9,05 cent + 1,00 cent/min.
 • Lokalnätsavgift (lna) vid övriga samtal höjs från 5,01 cent + 0,51 cent/min till 5,40 cent + 0,62 cent/min.
 • Samtal till mobilnät höjs från 9,48 cent/min + lna till 10,60 cent/min + lna.

OBS! Samtalsavgifterna ovan för MT gäller för AXE-anslutna telefonanslutningar över koppar.
SIP-anslutna telefonanslutningar för MT över fiber har mobilnätstaxa, 4,9 cent + 6,9 cent/min!

Vi uppgraderar våra tjänster

Vi bygger nästa generation av mobilnät (5G) och fortsätter att i hög takt bygga ut fibernätet på hela Åland. Vi moderniserar näten för att möjliggöra högre hastigheter och lägre svarstider, vilket i förlängningen ger möjlighet för många nya tjänster för att göra vår vardag enklare. I samband med detta påbörjar vi avvecklingen av tjänsterna bredband (ADSL) och fast telefoni över kopparnätet.

Ålcom påbörjade avveckling av privatkundstjänsterna bredband (ADSL) och fast telefoni över kopparnätet under juni 2022. Detta berör alltså dig som har bredband Mini, Light eller Standard samt telefon på kopparkabel. Tjänsterna kommer områdesvis att avvecklas och ersätts av moderna fiber- eller mobila tjänster. Vi kommer inte längre att reparera skador på kopparnätet utan kunden får välja att byta till ny teknik. Avvecklingen kommer ske successivt och beräknas vara klart 31.12.2024. 

I samband med detta flyttas all fakturering till Ålcom och alla tjänster från oss kommer på samma faktura.

Områden som vi arbetar med nu eller börjar inom kort:

Mariehamns Telefon:
Hela Mariehamn, Möckelö, Kalmarnäs och Järsö.
På Föglö: Sanda, Horsholma och Bråttö.

Ålands Telefon
Flaka och Önningeby.

Vi hjälper gärna alla våra kunder att hitta ersättande lösning och tillsammans se hur vi löser teknikskiftet på bästa sätt. Vi rekommenderar att alla i god tid ser över vilken sorts bredband och telefoni som är lämpligt och ta kontakt för att uppgradera till en framtidssäker fiber- eller mobilnätslösning.

Vi ber om förståelse för den olägenhet som teknikskiftet åsamkar våra kunder under en övergångsperiod. Målsättningen är att med nya moderniserade fiber- och mobilnät ge alla på Åland tillgång till ett högkvalitativt och framtidssäkrat bredband. Ålcom är det lokala alternativet och vårt fokus är att ge ålänningarna moderna kommunikationslösningar så att vi tillsammans utvecklar Åland.

Nedsläckning av 2G

Ålcom har beslutat att påbörja avveckling av 2G-nätet vid början av år 2022. Avvecklingen kommer ske successivt. 2G-nätets basstationer kommer att avvecklas eller återanvändas inom annan nätutbyggnad. Detta kommer innebära kostnads- och energieffektiviseringar, radiofrekvenserna kommer användas för att utveckla och modernisera mobilnäten. Trafiken kommer att flyttas till det nya 5G-nätet, 4G- och 3G-näten. Vi hjälper gärna alla våra kunder att hitta ersättande utrustning och tillsammans se hur vi löser teknikskiftet på bästa sätt. Vi rekommenderar att alla i god tid ser över mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som är uppkopplade med 2G teknik och uppgraderar till en framtidssäker 3G, 4G eller 5G-lösning. Vi ber om förståelse för den olägenhet som teknikskiftet åsamkar under en övergångsperiod.

Nedsläckning av 2G/3G-nät utomlands

Operatörer runt om i världen har påbörjat nedsläckning av 2G/3G-nät. Vi ber dig kontrollera innan du reser vilka tekniker som operatörerna i landet tillhandahåller och att din telefon är kompatibel. Du hittar en lista här.

Textpaketet

För dig som vill ha text på dina inspelade program finns nu Textpaketet som är ett gratis paket som du beställer till ditt grundpaket under ikonen Butik i din IPTV-box. Detta paket fungerar också om du vill ha text i din Mobil IPTV.

Dyrt att surfa utanför EU

Vi vill passa på att påminna alla våra kunder om hur viktigt det är att stänga av dataroamingen på sin mobiltelefon om man befinner sig utanför EU. Surfa endast på WiFi under hela resan. Att ha på dataroamingen när du befinner dig utanför EU kan vara förknippat med väldigt dyra roamingkostnader. Thailand, Turkiet, Ryssland och USA har billigare roamingkostnader men vi rekommenderar ändå att du kopplar upp dig mot WiFi även i dessa länder.