Voicemail

Som Ålcom mobilkund har du möjlighet att gratis koppla in voicemail-telefonsvarare. Du når din voicemail genom att ringa 777 + din fyrsiffriga kod. Från utlandet slår du nummer +358 4575 777 777 och därefter slår du din fyrsiffriga kod. Hör av dig till oss så aktiverar vi kostnadsfritt tjänsten till dig.

Voicemail