Ålands Telefon

Ålands Telefonandelslag är ett åländskt, användarägt telekombolag med målsättningen att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar och andra. Verksamhetsområdet omfattar hela den faståländska landsbygden, Vårdö och Sottunga.

Ålands Telefons verksamhet är långsiktig och bygger tillsammans med dotterbolaget Mariehamns Telefon ut infrastruktur, fibernät och mobila basstationer, för att det gemensamma intressebolaget Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom) skall kunna erbjuda fasta och mobila tjänster för privatkunder och företag såsom bredband, telefoni, IPTV och fiberkabel-TV, växellösningar, larm och övervakning. 

Ålands Telefon innehar 57,6 % av dotterbolaget Mariehamns Telefon och 50,0 % av intressebolaget Ålcom. Den lokala telekoncernen med Ålands Telefon som moderbolag säkerställer att konkurrenskraftiga och lokalanpassade kommunikationstjänster kan levereras.

VD och Teknisk Chef är Jonas Sundborg, telefon +358 18 23500, E-post jonas.sundborg@altel.ax 

Historiskt så grundades Ålands Telefonandelslag år 1910 med syftet att leverera fast telefoni. 
 

Kundregisterbeskrivning

Stadgar

Kontakt

Se fler kontaktuppgifter här.