Visselblåsarfunktion

Rapporteringstjänst

Genom denna visselblåsartjänst är det möjligt att anmäla missförhållanden inom Ålands Telekommunikation (Ålcom), Mariehamns Telefon eller Ålands Telefon.

Tjänstens tillämpningsområde regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 vanligen angivet som visselblåsardirektivet.

Gå vidare till anmälan.