Avveckling 2G och kopparnät

Ålcom har beslutat att påbörja avveckling av 2G-nätet vid början av år 2022. Avvecklingen kommer ske successivt.

Ålcom har beslutat att introducera nästa generation av mobilnät (5G) över hela Åland samt fortsätta vidareutveckla 4G-nätet. För att kunna göra detta har vi valt att avveckla 2G-nätet. På sikt kommer även 3G-nätet att avvecklas som det har gjorts i våra grannländer, ännu finns inget beslut på när detta sker för vår del.

Avveckling 2G

2G-nätets basstationer kommer att avvecklas eller återanvändas inom annan nätutbyggnad. Detta kommer innebära kostnads- och energieffektiviseringar, radiofrekvenserna kommer användas för att utveckla och modernisera mobilnäten. Trafiken kommer att flyttas till det nya 5G-nätet samt 4G-nätet. Vi hjälper gärna alla våra kunder att hitta ersättande utrustning och tillsammans se hur vi löser teknikskiftet på bästa sätt. Vi rekommenderar att alla i god tid ser över mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som är uppkopplade med 2G teknik och uppgraderar till en framtidssäker 4G eller 5G lösning.

Vi ber om förståelse för den olägenhet som teknikskiftet åsamkar under en övergångsperiod.

Se våra vanligaste frågor (välj 2G)

Se vår mastkarta här:

Avveckling av ADSL och kopparnät

Ålcom påbörjar avvecklingen av tjänsterna bredband (ADSL) och fast telefoni över kopparnätet

Ålcom bygger nästa generation av mobilnät (5G) och fortsätter att i hög takt bygga ut fibernätet på hela Åland. Vi moderniserar näten för att möjliggöra högre hastigheter och lägre svarstider, vilket i förlängningen ger möjlighet för många nya tjänster för att gör vår vardag enklare.

Ålcom har som en följd av detta beslutat att påbörja avveckling av privatkundstjänsterna bredband (ADSL) och fast telefoni över kopparnätet under juni 2022. Detta berör alltså dig som har bredband Mini, Light eller Standard samt telefon på kopparkabel. Tjänsterna kommer områdesvis att avvecklas och ersätts av moderna fiber- eller mobila tjänster. Vi kommer inte längre att reparera skador på kopparnätet utan kunden får välja att byta till ny teknik. Avvecklingen kommer ske successivt och beräknas vara klart 31.12.2023.

I samband med detta flyttas all fakturering till Ålcom och alla tjänster från oss kommer på samma faktura.

Områden som vi arbetar med nu eller börjar inom kort:

Mariehamns Telefon:
Hela Mariehamn, Möckelö, Kalmarnäs och Järsö.
På Föglö: Sanda, Horsholma och Bråttö.

Ålands Telefon
Flaka och Önningeby.

Vi hjälper gärna alla våra kunder att hitta ersättande lösning och tillsammans se hur vi löser teknikskiftet på bästa sätt. Vi rekommenderar att alla i god tid ser över vilken sorts bredband och telefoni som är lämpligt och ta kontakt för att uppgradera till en framtidssäker fiber- eller mobilnätslösning.

Vi ber om förståelse för den olägenhet som teknikskiftet åsamkar våra kunder under en övergångsperiod. Målsättningen är att med nya moderniserade fiber- och mobilnät ge alla på Åland tillgång till ett högkvalitativt och framtidssäkrat bredband. Ålcom är det lokala alternativet och vårt fokus är att ge ålänningarna moderna kommunikationslösningar så att vi tillsammans utvecklar Åland.