Ålcom

Ålcom är ett åländskt bolag med huvudsakligt syfte att serva ålänningar och åländska företag med infrastuktur och tjänster inom bredband, mobiltelefoni och digital-TV.

Ålcom

Ålcoms historia går tillbaka till slutet av 1980-talet och bildandet av de två bolagen Ålands Datakommunikation Ab och Ålands Mobiltelefon Ab.

I slutet av 1980-talet avreglerades mobiltelefonmarknaden i Finland. I samband med detta bildades bolaget Ålands Mobiltelefon Ab (ÅMT) av Mariehamns Telefon Ab och Ålands Telefonandelslag i januari 1989. Bolaget startade upp mobilnät på 400 MHz-området och bestod till en början av en central och fyra basstationer placerade i Brändö, Föglö, Jomala och Saltvik. Nätets konkurrensfördel var åländskheten och priset och var en viktig utgångspunkt för framtida utveckling av mobilnätet på Åland.

Parallellt pågick utvecklingen av att erbjuda Internetuppkoppling till privatpersoner på Åland. I början av 1990-talet fanns det två Internetföretag på Åland, Ålands Nättjänster som grundades av Conny Rosenberg och Thomas Holmström och Alandia Online som grundades av bl.a Mikael Holmström, Kurt-Erik Lindqvist, Marcus Karlsson och Kim Pihl. Dessa två bolag slogs i december 1996 ihop till Ålands Datakommunikation Ab för att erbjuda bredbandstjänster till alla ålänningar.

Från att ha varit delägare i Ålands Datakommunikation Ab sedan starten, förvärvade Mariehamns Telefon Ab och Ålands Telefonandelslag samtliga aktier i bolaget år 2010 så att vardera bolag ägde 50 %. Med samma ägare kunde man den första januari 2012 fusionera Ålands Datakommunikation Ab med Ålands Mobiltelefon Ab samtidigt som marknadsföringsnamnet för hela bolaget blev Ålcom (Ålands Telekommunikation Ab).

Förutom bredbandsuppkopplingar och mobiltelefoni erbjuder Ålcom idag IPTV och olika företagstjänster som växelsystem, webhotell och domäntjänster. Ålcom har butik och kundtjänst på Storagatan 6 i Mariehamn. Företaget jobbar i nära samarbete med de två telefonbolagen. Idag sysselsätter Ålcom ca 40 personer.

Logotyp

 

Social media-policy

Vi finns tillgängliga på Facebook och besvarar frågor under våra normala öppethållningstider. Vi uppmanar aldrig kunden att uppge lösenord eller sekretessbelagda uppgifter.

Kontaktuppgifter

Du hittar Ålcoms kundtjänst och butik på Storagatan 6. Här sitter även vi som sköter dina fakturaärenden. Förutom våra tjänster bredband, IPTV och mobilabonnemang säljer vi även telefoner, modem, surfplattor och tillbehör (som t.ex laddare, skärmskydd och fodral). Dessutom ger vi förstås dig som kund hjälp med det du behöver. Tfn +358 (0)18 23 500, info@alcom.ax

Det går givetvis bra att ringa eller mejla oss, eller så kommer du in och träffar oss personligen!

Ledningsgrupp

Tom Bengtsson, Verkställande direktör, tfn +358 (0)18 23 500, tom.bengtsson@alcom.ax 
Peter Löfman, Nätverkschef, tfn +358 (0)18 23 500, peter.lofman@alcom.ax 
Valter Ulenius, IT-chef, tfn +358 (0)18 23 500, valter.ulenius@alcom.ax 
Thomas Lax, CTO Mobil, tfn +358 (0)18 23 500, thomas.lax@alcom.ax  
Sabina Melander, CFO, tfn +358 (0)18 23 500, sabina.melander@alcom.ax 
Veronica Wolff, CMO, tfn +358(0)18 23 500, veronica.wolff@alcom.ax

Strongest in Finland -certifikat

Ett företag som har tjänat ett Strongest in Finland -certifikat har ett starkt inflytande i finsk ekonomi nu och i framtiden. Certifikatet är ett tecken på ett företags positiva finansiella siffror, bakgrundsinformation och bra betalningsbeteende. Det berättar för kunder, partners, kreditgivare och andra intressenter att samarbetet med bolaget står på en stadig grund. Certifikatet är baserat på Rating Alfa-kreditbetyg av Suomen Asiakastieto.

 

Certifikat

 

Kranmärkt

Vi värnar om miljön och använder kranvatten vid våra möten och konferenser, ett miljömedvetet och ekonomiskt val.

Kranmärkt

 

Mariehamns Telefon

Ålcom ägs till 50% av Mariehamns Telefon Ab som är ett lokalt telefonbolag beläget på Ålandsvägen 52 i Mariehamn på Åland.

Mariehamns Telefons verksamhetsområde omfattar bl.a. följande:

 • Telefonlösningar för företag och privatpersoner
 • Dataförbindelser lokalt och globalt (fiberoptiska och kopparbundna)
 • Internetförbindelser i samarbete med Ålcom
 • Installation av telefon- och datanätverk i fastigheter
 • Underhåll, utbyggnad samt planering av Centralantennätet i Mariehamn

Mariehamns Telefon är ett anrikt åländskt företag, grundat redan år 1892. Vi har ett mycket omfattande, öppet och redundant koppar- och fiberkabelnät, och har i många år hyrt ut kapacitet åt flera olika företag och leverantörer på Åland. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Mariehamn, Järsö, Möckelö, Kalmarnäs samt Föglö. Vi arbetar kontinuerligt på att komplettera, bygga ut och uppdatera vår infrastruktur för att kunna erbjuda de boende i vårt verksamhetsområde så komplett och kvalitativt tjänsteutbud som möjligt.

 

Ålands Telefon

Ålcom ägs till 50% av Ålands Telefonandelslag som är ett användarägt telefonbolag med målsättning att tillhandahålla ändamålsenliga, moderna och förmånliga teletjänster åt sina medlemmar. Verksamhetsområdet omfattar den faståländska landsbygden och Vårdö.

Ålands Telefons verksamhetsområde omfattar bl.a. följande:

 • Driver det trådbundna telenätet.
 • Driver ett bredbandsnät tillsammans med Ålcom.
 • Driver det åländska mobilnätet tillsammans med Ålcom
 • Driver kabel TV-nätet över fiber
 • Nationell fjärrtrafik mellan Åland och övriga Finland, den s.k. 109-trafiken
 • Internationell trafik mellan Åland och övriga världen, 81-trafik till Sverige och 82-trafik till andra länder