Flyttanmälan

Flyttanmälan

Här kan du meddela om dina fasta telefon- och bredbandstjänster ska flyttas, samt meddela om din postadress ändras.
 

Du hittar nätanslutnings numret eller BA-numret på din faktura
Ange även postnummer och kommun