Reklamation

Vid eventuella reklamationsärenden – fyll i formuläret nedan.

Reklamationsblankett för Ålands Telekommunikation Ab.
En reklamation om fel i tjänst eller fakturering bör inlämnas inom rimlig tid från det att man har upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet. Gällande fakturor är grundregeln att reklamationen bör göras innan förfallodagen. Kunden får en återkoppling på ärendet inom högst två veckor. Ifall vi måste konsultera externa källor för att kontrollera fakta bör kunden meddelas om detta och att väntetiden kan bli längre beroende på extern part. 

Tjänst (ange kundnummer)
Fakturans datum, referensnummer, förfallodatum & belopp.
Begärt och erhållit fakturaspecifikation

Önskemål i de fall det inte är möjligt att korrigera eller utföra tjänsten på nytt:

Prisnedsättning på nästa faktura

Fyll i dina kontaktuppgifter: