Övriga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågorna!

Frågor och svar

GDPR - Datasäkerhet och personlig integritet på Ålcom

Data från Ålcoms nät och tjänster är central för vår verksamhet samt utvecklandet av digitala tjänster med stor nytta för kunden och samhället. Därför är det avgörande att Ålcom har sina kunders fulla förtroende att säkert hantera kundens data med stor hänsyn till personlig integritet.

Det är ytterst viktigt för Ålcom att det ska vara tydligt för Ålcoms kunder varför det är nödvändigt för Ålcom att behandla data. Ålcom utgår alltid från principen att de typer av data som lagras och den tid de lagras ska motiveras utifrån de tjänster vi levererar och utvecklar, eller giltiga lagkrav. Enligt lag får operatörer inte lagra data i något annat syfte.

De data som vi lagrar anonymiseras och aggregeras i största möjliga mån. Det innebär att information inte längre kan kopplas till enskilda användare. Att skydda våra kunders data och vara transparenta om hur vi använder den är avgörande för att bygga tillit till oss som företag.

Ett av våra största projekt inom integritet och datasäkerhet har handlat om att säkerställa att vår verksamhet följer General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är ett bindande juridiskt verktyg som syftar till att skydda individers rättigheter med hänsyn till deras personliga data och träder i kraft den 25 maj 2018.

Som Telekomoperatör har vi redan tidigare behövt lägga stor vikt vid datasäkerhet och våra kunders personliga integritet. GDPR medför förtydliganden av kundens rättigheter och tydligare ansvar för den som behandlar personuppgifter. Dessa handlar bland annat om utökade möjligheter att välja vad den personliga datan ska användas till och förbättrade möjligheter att överse vilken data som finns lagrad. All information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Läs mer information om GDPR.

Känner Ålcom till mina lösenord och koder?

Nej, vi känner inte till dina lösenord för dina tjänster hos oss. Om du tappat eller glömt bort ditt lösenord kan vi enkelt skapa ett nytt åt dig som gäller dina tjänster från oss.

Vi har heller ingen kännedom om personliga låskoder eller molninloggningar för smarttelefoner och läsplattor. Vi kan hjälpa till att ställa in dessa vid t ex nyköp men det är inget som sparas hos oss på något sätt.

Hur ser Ålcom på en kundrelation?

Ålcom tillsammans med våra moderbolag Mariehamns Telefon och Ålands Telefon är solida bolag med en stark finansiell situation. Vi agerar långsiktigt för att garantera att våra kunder kan känna sig trygga och lita på att våra lösningar även i framtiden kommer att av högsta kvalitet. Ålcom har en tradition av kreativitet och innovation som inneburit att Åland varit i framkant av tekniken med införande av mobiltelefoni, bredband och IPTV. Vi arbetar fortsatt oerhört hårt för att Åland skall ha tillgång till den senaste tekniken och att ålänningarna även i fortsättningen kan dra nytta av de framsteg som görs inom digital kommunikation.

Vem äger Ålcom?

Ålcom ägs av Ålands Telefon och Mariehamns Telefon. Dessa bolag ägs i sin tur av över 8000 ålänningar. Vi är således ett hel åländskt ägt bolag med djupa rötter på Åland. Att handla av Ålcom är således om man bor på Åland att handla av sig själv.

Levererar Ålcom kabel-tv?

Vi levererar kabel-tv till ett flertal flerfamiljshus. Vänligen kontakta oss så ser vi på möjligheterna att leverera även till ditt flerfamiljshus.