GDPR – datasäkerhet och personlig integritet

Data från Ålcoms nät och tjänster är central för vår verksamhet samt utvecklandet av digitala tjänster med stor nytta för kunden och samhället. Därför är det avgörande att Ålcom har sina kunders fulla förtroende att säkert hantera kundens data med stor hänsyn till personlig integritet.

Det är ytterst viktigt för Ålcom att det ska vara tydligt för Ålcoms kunder varför det är nödvändigt för Ålcom att behandla data. Ålcom utgår alltid från principen att de typer av data som lagras och den tid de lagras ska motiveras utifrån de tjänster vi levererar och utvecklar, eller giltiga lagkrav. Enligt lag får operatörer inte lagra data i något annat syfte.

De data som vi lagrar anonymiseras och aggregeras i största möjliga mån. Det innebär att information inte längre kan kopplas till enskilda användare. Att skydda våra kunders data och vara transparenta om hur vi använder den är avgörande för att bygga tillit till oss som företag.

Ett av våra största projekt inom integritet och datasäkerhet har handlat om att säkerställa att vår verksamhet följer General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är ett bindande juridiskt verktyg som syftar till att skydda individers rättigheter med hänsyn till deras personliga data och träder i kraft den 25 maj 2018.

Som Telekomoperatör har vi redan tidigare behövt lägga stor vikt vid datasäkerhet och våra kunders personliga integritet. GDPR medför förtydliganden av kundens rättigheter och tydligare ansvar för den som behandlar personuppgifter. Dessa handlar bland annat om utökade möjligheter att välja vad den personliga datan ska användas till och förbättrade möjligheter att överse vilken data som finns lagrad. All information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Vi lagrar information om vilka abonnemang våra kunder använder för att kunna skicka pushnotiser i "Mitt Ålcom" appen, samt statistik över användningen av appen.

 

Mariehamns Telefon

Behandling av personuppgifter
De uppgifter vi behandlar är personuppgifter som lämnas i abonnemangsblanketter, i avtal, vid intresseanmälningar eller andra kontakter mellan dig som kund och Mariehamns Telefon. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc. och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller dylikt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom magistratet. Personuppgifterna används av Mariehamns Telefon som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten samt utveckling av tjänster. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till bolagets intressebolag och till företag som bolagen samarbetar med.

 

Ålands Telefon

Behandling av personuppgifter
De uppgifter vi behandlar är personuppgifter som lämnas i abonnemangsblanketter, i avtal, vid intresseanmälningar eller andra kontakter mellan dig som kund och Ålands Telefon. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc. och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller dylikt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom magistratet. Personuppgifterna används av Ålands Telefon som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten samt utveckling av tjänster. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till bolagets intressebolag och till företag som bolagen samarbetar med.