Du är här

Bredband

Mitt bredband hackar/fungerar inte

När ett bredband och/eller IPTV krånglar kan det finnas flera olika orsaker och lösningar,

1. Modem
Ett vanligt modem har en begränsad livslängd. Vid strömavbrott eller blixnedslag kan elektronisk utrustning ta skada. Vi rekommenderar att starta om modemet med jämna mellanrum och vid problem samt att byta utrustning när modemet börjar bli några år gammalt. Det garanterar ofta större driftsäkerhet och högre hastigheter.

2. Hemmanätverk och omgivande störande element
Bredbandet påverkas av utrustning och kabeldragningar i hemmet. Äldre hus har kablar som är anpassade till fast telefoni och är inte alltid optimerade till de krav som dagens teknik ställer. Om du bor i ett äldre hus kan det vara nödvändigt att se över den utrustning som används tillsammans med en elektriker. 

De kopparledningar som nyttjas i många fastigheter kan störas av olika element, t ex elstängsel och felaktigt monterad utrustning i närhet av ledningarna. Framförallt sommartid kan det vara bra att kontrollera eventuella störningar mellan centralen och fastigheten.

3. Fel på ledningen eller vid centralen

På vissa ställen runt om på Åland finns äldre ledningar och utrustning som kan påverka hastigheten och driften av bredband. Ifall du upplever återkommande störningar ber vi dig kontakta Ålcoms support för en felsökning och eventuellt byte av delar av ledningen fram till din fastighetsgräns.

4. Fel i tjänsten

Kortare avbrott förekommer ibland och påverkas av både utrustning på vägen hem till er och av driftavbrott orsakade av t ex strömavbrott. Vid längre störningar ber vi dig kontakta Ålcoms support för en felsökning.

Kan jag sätta mitt bredband vilande?

Det går alldeles ypperligt! Kravet är att du har det debiterat i åtminstone fyra månader varefter du kan ha det i viloläge upp till nio månader. Passar med andra ord perfekt om du har ett bredband ut till stugan för sommarmånaderna. Om du hör tilll Ålands Telefonandelslags nät bör du kontakta dem, medan Ålcom utför det för Mariehamns Telefons räkning. Du bör dock kontakta respektive bolag för att få korrekt information om eventuella kostnader under viloläget eller när det tas i bruk igen.

Hur säger jag upp mitt bredband?

För att säga upp ditt bredbandsbolag ska du kontakta ditt telefonbolag, Ålands Telefonandelslag eller Mariehamns Telefon.

Vad påverkar hastigheten på bredband?

Om vi pratar om bredband över ADSL som de flesta av Ålcoms kunder har, så beror det av flera faktorer. 

En absolut begränsande faktor är självfallet vilken abonnemangstyp man har. Bredband Mini och Light är spärrade till en viss maxgräns medan Bredband Standard tillåter så hög fart förutsättningarna, linjen och utrustningen mäktar med.

ADSL-tekniken har en gräns för vilken fart den förmår leverera. Den första generationen gav 8/1, dvs ca 8 Mbps ner och 1 Mbps upp. Farten upp och ner skiljer sig alltså vilket även bokstaven A för Assymetrical i namnet ADSL indikerar. Nästa generation hette ADSL2 och gav 12/1,5 och idag är vi vid ADSL2+ som enligt standarden ger maximalt 28/1,5 

Linjeasvståndet, dvs telefonlinjens längd från telefoncentralen till ditt uttag i väggen, har en väldigt påtaglig effekt på farten. Ju längre telefonlinje, desto lägre teoretisk maxfart och vice verca. Det är dock fortfarande skillnad på kilometrar och kilometrar. En bredbandsförbindelse på en ny telefonlinje med få abonnenter på och utan störande vallpojkar längs linjedragningen, kan ha en betydligt högre och stabilare fart än en kortare linje där samma förutsättningar inte råder.

Påverkande faktorer längs linjen och i huset kan vara nämnda vallpojkar, gamla telefonkablar såväl längs linjedragningen som in till och i huset/lägenheten. En vanlig källa till problem är telefonfiltret som är inkopplat för att separera det frekvensband data skickas över i telefonkabeln från det som används för röstsamtal. Filtret kanske börjar ge upp pga ålderdom eller så har det tagit stryk av åskan. Ett sätt att kontrollera filtrets kvalitet är att koppla bort det och all annan telefoniutrustning (faxar, nummervisare, telefoner). Fungerar linjen bättre nu så vet att man filtret är boven i dramat. Glöm heller inte bort att skarvade eller åverkade kablar, såväl telefonkablar som nätverkskablar, kan ha samma hämmande inverkan.

Till avdelningen utrustning hör också modemet. Det kanske fungerar, men liksom telefonfiltret i föregående punkt kan ålderdom och åska, kraftigt försämra dess funktion. Modem liksom all annan elektronisk utrustning har tyvärr ett bäst före datum. Dessutom kan modemet vara av så gammalt snitt att det endast stöder den första ADSL-standarden vilket hade en maxhastighet på 8 Mbit/s.

Vilka inställningar kräver mitt bredband

I datorn behövs inte några speciella inställningar för att den skall nå internet. Får man bekymmer så är det normalt relaterat till trilskande nätverkskort eller så finns det i datorn från tidigare ett annat sätt konfigurerat för att nå internet, som kan förvirra datorn.

De flesta ADSL-modem har färdigt korrekta inställningar så de kan enkelt kopplas in mot vår bredbandstjänst. Det viktiga är att det sk VPI/VCI -värdet är korrekt satt till 0/35 annars kommer modemet inte att nå Ålcoms nätverk. Konsultera modemets hjälpdokumentation för hur du går tillväga.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Våra öppettider

Butiken

Vardagar: 09.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 09.00 - 16.00

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besök oss

Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn