SMS-tjänster företag

Virtuella mobilnummer (long codes)

Våra virtuella mobilnummer kan användas i MAPI eller i en SMPP-/CIMD2-miljö. Det ger er möjligheter att skicka SMS till och ta emot SMS från era kunder via ett finskt mobilnummer, så ni når och kan nås från abonnenter hos alla operatörer, till skillnad från SMS-kortnummer som måste öppnas skilt hos varje operatör.

 

SMS-kortnummer (short codes)

Ett SMS-kortnummer kan användas i SMPP-/CIMD2-miljö om ni t.ex. vill kunna ta betalt för en tjänst via SMS. Ni kan ansöka om SMS-kortnummer hos Traficom: https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/ansok-om-nummer-kortmeddelande-tjanster-sms-tjanster.

När ni fått er ansökan godkänd av Traficom så kan ett avtal slutas med Ålcom som gör det möjligt för Ålcoms abonnenter att nyttja tjänster som erbjuds via SMS-kortnumret.

 

SMS från Portal och Kundsida

Du kan skicka SMS till enskilda mottagare eller till grupper från vår Kundsida (för privatpersoner) eller från Portalen (för företagskunder).
Kundsida: https://kundsidan.alcom.ax/
Portalen: https://portal.alcom.ax/

Pris per SMS som skickas härifrån: 0,069€ (inkl. moms) * antal mottagare

 

Grupp-SMS från mobilen eller Portal och Kundsida

Den här tjänsten lämpar sig för såväl företag som föreningar, klubbar mm. Med Grupp-SMS kan du enkelt skicka samma SMS till många mottagare samtidigt, antingen från din mobiltelefon eller från vår portal och kundsida. Alla SMS som skickas till en grupp faktureras till gruppens ägare. Man kan ge flera olika Ålcom-abonnemang rätten att skicka SMS till en grupp. Mottagarna och de som har rätt att skicka till gruppen administreras smidigt i portalen eller kundsidan.

Månadsavgift för tjänsten är 4,90 € (inkl. moms) och inkopplingsavgift är 19,90 € (inkl. moms).
Pris per SMS som skickas till en grupp: 0,069€ (inkl. moms) * antal mottagare.

Kontakta vår kundtjänst för att aktivera tjänsten, via telefon 018-22222 eller e-post: support@alcom.ax.

 

MAPI

Du kan också använda dig av vårt sms-verktyg MAPI som är ett SMS API (Application Program Interface) som gör det möjligt för kunder att leverera SMS till sina kunder på ett modernt och säkert sätt. MAPI har utvecklats för att enkelt kunna integreras med dina nuvarande system eller applikationer. Det ger en sömlös integration med ett modernt REST API. Ålcom är mobiloperatör med egna interworking- och roamingavtal som kopplas samman med hundratals operatörer över hela världen. Det betyder att det inte finns några mellanhänder, vilket gör oss kostnadseffektiva när du ansluter direkt till en mobiloperatör. Tjänsten inkluderar ett eget finskt mobilabonnemangsnummer eller alfanumeriskt avsändar-id.

Du kan lägga till fler nummer till din tjänst när ditt företag växer. Statistik och rapporter är inbyggda i plattformen, så att kunderna får en fullständig översikt över inkommande och utgående trafik. Ålcom tillhandahåller även SMPP och CIMD2-anslutningar för användare som kräver högtrafik SMS-tjänster.

Registrera dig och logga in här: https://mapi.alcom.ax/

 

SMS-tjänster för systemintegration

Nedanstående SMS-tjänster kan användas vid t.ex. integration mot CRM-system eller liknande, när man vill nå kunderna via SMS från sina interna system.

 

  MAPI SMPP / CIMD2
Gränssnitt / protokoll Modernt och säkert REST-gränssnitt över HTTPS SMPP v3.3 & v3.4 / CIMD2
Nummertyper Virtuella mobilnummer (long codes, kan användas både för att skicka och ta emot SMS). Alfanumeriska avsändaradresser (kan användas för att skicka SMS) SMS-kortnummer (kan användas både för att skicka och ta emot SMS). Virtuella mobilnummer (long codes, kan användas både för att skicka och ta emot SMS). Alfanumeriska avsändaradresser (kan användas för att skicka SMS)
SMS-kortnummer (kan användas både för att skicka och ta emot SMS). Virtuella mobilnummer (long codes, kan användas både för att skicka och ta emot SMS). Alfanumeriska avsändaradresser (kan användas för att skicka SMS)   Stöd för användning av tariffer vid MT-SMS, eller fast pris för MO-SMS (gäller SMS-kortnummer)
Övrigt
 • lämpar sig för mindre till medelstora företagskunder
 • möjlighet till prepaid
 • webbgränssnitt för statistik och inställningar
 • utskick av single / bulk SMS
 • mottagning av SMS (vid användning av mobilnummer som avsändare)
 • leveransrapporter
 • schemaläggning av utskick
 • integrering till tjänster som Zapier
 • teknisk dokumentation: https://mapi.alcom.ax/#/docs
 • enligt protokollstandarder
 • utskick av SMS
 • mottagning av SMS (vid användning av mobilnummer eller SMS-kortnummer som avsändare)
 • leveransrapporter