Larmöverföring

Med vår larmöverföringstjänst Solid kan du känna dig trygg och säker så att du kan ägna dig åt andra saker. Solid används för överföring av brandlarm, överfallslarm, servicelarm, inbrott med mera.

Solid är en hyrtjänst som inkluderar sändarutrustning. Den går att få med dubblerade överföringskanaler för ökad säkerhet. Solid kan överföra alla typer av larm från en larmskapare till en larmmottagare. I dagsläget kan larm mottagas via sms eller e-post till valfri mottagare och/eller direkt till larmcentral (Brandlarm kräver behörig installatör). En Solidanslutning kan överföra flera olika typer av larm. Solid kan användas av företag, föreningar och privatpersoner.

Sändarutrustningen har flera ingångar för att ansluta till annan övervakande utrustning vilket ger produkten ett brett verkningsområde. Samma teknik används mycket på fastlandet och är en stabil, säker och smidig produkt. Med dubblerade överföringskanaler har Solid redundans och kan anslutas till flera olika nätverk för att skicka larm, om ena linjen skulle ge vika, så tar den andra över och inget avbrott sker. Brandlarm, överfallslarm, inbrott och annan sorts larmövervakning är några vanliga exempel på funktioner som Solid kan erbjuda.

Kontakta oss på Ålcom för en offert!

Exempel på larmskapare

Brandlarmcentral

 • Alla byggnader som har ett automatiskt brandlarm som är kopplat till alarmcentralen.

Inbrottscentral

 • Ställen som har inbrott eller överfallslarm kopplat till alarmcentralen eller annan mottagare. Behöver inte vara kopplat till alarmcentralen (myndighetslarm), utan kan gå till privata mottagare eller vaktbolag etc.

Strömbrytare

 • Temperaturgivare etc T.ex. växthus, kylrum eller pumpstationer, som har larm kopplat till en eller flera fastighetsskötare. Detta är inte kopplat mot alarmcentralen.
Mottagare & Larmföljd

Mottagare i sista ändan är normalt brandkår, polis, privatperson eller grupp av personer (t.ex. fastighetsskötare).

 • Larmskapare
 • Sändare (Solid) TCP/IP eller GSM
 • Larmserver (tar emot krypterad information från sändaren)
 • Telefonbolagets servertjänst översätter information från server till sms, mail eller textsträng till alarmcentralens system
 • Mottagare i sista ändan
Vad ingår i paketet?

Larmsändare och installation. Vi konfigurerar sändarkortet och kopplar in det till t.ex. larmskåpet.

 • Bredband + mobil
 • mobil + mobil
 • endast mobil
Konfigurering

Vi matar in uppgifterna i webbgränssnittet.

 • Anläggningsnummer
 • Uppgifer om anläggningen (typ, namn, adress, telefon etc)
 • Uppgifter om ägaren
 • Uppgifter om alarmåtgärder
 • Uppgifter om anläggningen* 

*Om larmet skall skickas vidare till alarmcentralens system krävs avtal med alarmcentralen, som kunden själv tecknar.