Trygghetslarm

Vi marknadsför Vivagos DOMI trygghetslarm som ger trygghet och skapar en självständig vardag för den som vill ha möjlighet att bo hemma, men behöver viss hjälp ibland

  • Vivago Care klockan fungerar både som larmknapp och klocka
  • DOMI går att komplettera med extra tillbehör som dörrlarm, wc-larm m.m.
  • Vivago Care klockan ger möjlighet för vårdpersonal att följa upp användarens välbefinnande på distans
  • Vivago Care klockan kan automatiskt skicka larm om användaren inte själv kan larma
  • Garanterad räckvidd för systemet är 20-30 meter i alla riktningar från basstation
  • Batteribackup i basstationen för garanterad funktion vid strömavbrott
  • Larmmottagaren kan vid alarmaktivering upprätta talkontakt med DOMI för att prata med användaren och avgöra vad som är bästa åtgärd
  • DOMI har en inbyggd gsm-telefon, kräver ingen hemtelefon
  • Enkel installation, DOMI basstationen placeras stående på lämplig plats i bostaden
  • Skickar larm till valfri mottagare med applikation i smartphone eller surfplatta

Beställ din trygghetstelefon via din kommuns hemtjänst.