Info - Företag

Info om Ålcoms företagsavdelning

Vår företagsavdelning finns i egna lokaler i samma hus som Ålcoms butik på storagatan 6 med egen ingång två trapport bort från butiken. För att besöka oss behöver du vara i kontakt med oss innan eftersom porten till gatan är låst och vi endast tar emot bokade besök.

Det går givetvis bra att ringa oss:

Företagsavdelningen direkt: +358(0)18-22 822
Mejl: foretag@alcom.ax