Du är här

Ålands Telefonandelslag:s Företagspriser

(Alla priser  är i Euro (€) exkl. moms och gäller fr.o.m. 1.1.2022, Rev A)

Avgifter för anslutning inom friområde

Medlemsanslutning

  Pris exkl. moms
Inträdesavgift 1424€
Andelsinsats 76€
Grundavgift / månad1 7,26€
Flyttningsavgift 40,16€
Kilometerersättning 1,00€/km

Nätanslutning

  Pris exkl. moms
Anslutningsavgift2 40,16€
Grundavgift / månad3 7,26€
Flyttningsavgift 40,16€
Kilometerersättning 1,00€/km

Telefonanslutning i kombination med nätanslutning, eller bredbandstelefonanslutning

  Pris exkl. moms
Inkopplingsavgift4 49,80€
Grundavgift 1,80€

ISDN - anslutning

  Pris exkl. moms
Konverteringsavgift: normal anslutning samt 98,60€
Månadsavgift för abonnemang exkl. NätverksTerminal (NT) 2 x 98,60€
Månadsavgift för standard NT 1,65€
Månadsavgift för NT+ 2 abonnentnummer 3,55€
Engångsavgift för extra nummer 18,80€
Månadsavgift för extra nummer (max 8 st.) 2,45€

 

Bredbandsanslutning för hushåll i kombination med medlemsanslutning, nätanslutning eller korttidsanslutning

Fiber

  Pris exkl. moms
Anslutningsavgift 5 49,80€
Månadsavgift, Fiber 10/10 (upp till 10 Mbit/s nedladdning/upp till 10 Mbit/s uppladdning) 24,95€
Månadsavgift, Fiber 50/50 29,95€
Månadsavgift, Fiber 100/50 34,95€
Månadsavgift, Fiber 100/100 39,95€
Månadsavgift, Fiber 250/100 44,95€
Månadsavgift, Fiber 1000/100 59,95€
Månadsavgift, Fiber 1000/1000 79,95€
10 Gbit/s Kontakta Ålands Telefon

 

1Utgår för kombinationen med en aktiv bredbandsanslutning över fiber.

2Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV).

3Se punkt 1.

4Se punkt 2.

5Se punkt 2.


Intagsavgift

Allmänt

Inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exklusive grävning på fastigheten.

Normala avgifter gäller för nya linjer upp till 1 km längs linjen från befintligt telenät. Därefter debiteras en linjebyggnadsavgift per påbörjad 100 meter enligt punkt 3 nedan. I extrema fall kan ytterligare kostnader påföras kunden enligt styrelsens prövning.

  Pris exkl. moms
För varje påbörjad 100m 135,52€

Kontakta Ålands Telefon angående avbetalningsplan.

 

Fiberanslutning

  Pris exkl. moms
Område/zon A: Detaljplanerat/tätbebyggt fiberplanerat område. Nybyggnation görs endast med fiber. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar 399,19€
Område/zon B: Fiberplanerat område. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar 802,42€
Område/zon C: Fiberanslutning där minst fem (5) i samma område gör samtidig anslutning 1205,65€
Område/zon D: Enskild fiberanslutning utanför område/zon A, B eller C 1608,87€

 

Samtalsavgifter

  • Debitering för samtal görs per påbörjad sekund inom Ålands Telefons nät
  Pris exkl. moms
Samtal inom Åland, 018-xxxxx, lokalsamtalsavgift (lsa)fr.o.m. 1.3.2022 till 0,0968 €/samtal + 0,0145 €/min 0,0806€/samtal + 0,0097€/min
Övriga samtal, lokalnätsavgift (lna) höjs fr.o.m. 1.3.2022 till 0,0968 €/samtal + 0,0145 €/min 0,0806€/samtal + 0,0097€/min

 

Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 Pirs exkl. moms
måndag-fredag kl. 08.00—18.00 2,02 €/samtal + 0,65 €/10 sek + lna
övriga tider 2,49 €/samtal + 0,78 €/10 sek + lna

 

  Pris exkl. moms
Samtal till 112 Avgiftsfritt
Samtal till hemlinjen 0,031€/min + Ina
Samtal till företagslinjen 0,031€/min + Ina
Samtal till företagsnummer, 010-xxxxxx 0,0710€/min + Ina
Samtal till mobilnät 0,0765€/min + Ina

Samtal till Nationella portabla nummer (071)

  Pris exkl. moms
vardagar kl. 08.00 – 17.00 0,0489€/min + Ina
vardagar kl. 17.00 – 20.00 0,0265€/min + Ina
lördagar och söndagar kl. 08.00 – 20.00 0,0265€/min + Ina
övriga tider 0,0244€/min + Ina

 

Samtal till utlandet

  Pris exkl. moms
Samtal till Norden 0,19€/min
Samtal till EU/EEA 0,19€/min
Samtal till USA & Kanada 0,339€/min + lna
Samtal till övriga världen 1,29€/min + lna

 

Avgifter för hyrd utrustning (per månad)

Betalterminaler

  Pris exkl. moms
Betalterminaler Kontakta Ålands Telefon

 

Trygghetslarm för äldreboende

  Pris exkl. moms
Trygghetslarm Kontakta Ålands Telekommunikation Ab (Ålcom)

 

Abonnentlinje, 2-tråd (Ordinarie kvalitet) (Prisuppgifterna gäller t.o.m. 15.6.2021)

  Pris exkl. moms
Inkopplingsavgift 100€
Flyttningsavgift 100€
Månadsavgift upp till 3km 9,19€
Månadsavgift för del som överstiger 3km 0,37€
Månadsavgift för övre frekvensband, max 3km 4,56€
Månadsavgift för övre frekvensband, över 3 km 0,1536€/100m

Abonnentlinje, 4-tråd (Ordinarie kvalitet)

  Pris exkl. moms
Inkopplingsavgift 200€
Flyttningsavgift 200€
Månadsavgift upp till 3km 18,38€
Månadsavgift för del som överstiger 3km 0,6040€/100m

Abonnentlinje, 2-tråd (Speciell kvalitet)

  Pris exkl. moms
Inkopplingsavgift 200€
Flyttningsavgift 200€
Månadsavgift upp till 3km 21,04€
Månadsavgift för del som överstiger 3km 0,7020€/100m

Abonnentlinje, 4-tråd (Speciell kvalitet)

  Pris exkl. moms
Inkopplingsavgift 280€
Flyttningsavgift 280€
Månadsavgift upp till 3km 21,04€
Månadsavgift för del som överstiger 3km 0,7020€/100m

 

Abonnentlinje, fiber till närmaste aktiva utrustning (Gäller befintlig linje till andra operatörer), Se operatörsprislistan.

Partiförsäljning till andra operatörer, Se operatörsprislistan.

 

Hyra för utrymme och strömförsäljning i centralerna

Se operatörsprislistan.

Alarmöverföring, Växelösningar, Centrex / BGS

Kontakta Ålands Telekommunikation AB (Ålcom)

 

Övriga avgifter

 

  Pris exkl. moms
Nummerbyte 28,10€
Öppningsavgift för stängd telefon 26,49€
Återaktiveringsavgift vilande andel 87,10€
Kilometerersättning 1,00€/km

 

Kabelvisning

En kabelvisning skall beställas skriftligen per E-post till info@altel.ax minst tre (3) arbetsdagar på förhand och den första kabelvisningen på en plats utförs utan avgift under normal arbetstid (08.30—15.30).

För efterföljande kabelvisningar på samma plats debiteras enligt prislistans timdebitering för arbetsledare plus kilometerersättning. Minimidebitering är för en (1) timmes arbete.

För brådskande kabelvisningar (beställda mindre än tre (3) arbetsdagar på förhand) debiteras timdebitering för arbetsledare enligt följande: startavgift bestående av en (1) timmes arbete plus tiden för utfört arbete plus kilometerersättning.

 

Timdebitering

Timdebitering för montör (installation, felsökning och reparation)

  Pris exkl. moms
Normal 54,84€
50% 73,55€
100% 82,26€
200% 109,68€
Timdebitering för arbetsledare och tekniker, Normal 73,55€

 

Villkor

Löpande avgifter uppbärs varannan månad.

Lagstadgad förseningsränta tillämpas.

För betalningspåminnelse debiteras 5€ (ej inkl. moms.)

Lagstadgad moms om 24% tillkommer om inte redan inkluderad.

  Pris exkl. moms
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar 1,85€/dag
Skadestånd vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift. 19,35€

 

Rätten för ändningar förbehålls.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ålcoms öppettider

Butiken

Vardagar: 9.00 - 17.00
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besöksadress
Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn
Postbox
PB 233
AX- 22 101 Mariehamn

Fo-nummer: 0747121-9