Du är här

Mariehamns Telefon Ab:s operatörspriser

Trafikförmedling

Förmedling av utgående trafik (access)

3,2 cent/minut
Förmedling av terminerande trafik (terminering) 0,070 cent/minut

Från utlandet terminerande trafik överenskommes separat.

Bredbandstillträde för grossistledet Företagskunder

ADSL (bitstream)

Anslutningsavgift 148 €
Månadsavgift 1 Mbit/s 29 €
Månadsavgift 8 Mbit/s 34,90 €
Månadsavgift 24 Mbit/s 39,90 €

Fiber (metro-ehternet)

Anslutningsavgift 490 €
Månadsavgift 10/10 Mbit/s 130 €
Månadsavgift 20/20 Mbit/s 180 €
Månadsavgift 50/50 Mbit/s 230 €
Månadsavgift 100/100 Mbit/s 280 €
Månadsavgift 200/200 Mbit/s 390 €
Månadsavgift 500/500 Mbit/s 440 €
Månadsavgift 1000/1000 Mbit/s 510 €

Bredbandstillträde för grossistledet Privatkunder

Fiber

Anslutningsavgift 80 €
Månadsavgift 2/2 Mbit/s 14,70 €
Månadsavgift 20/10 Mbit/s  

20,20 €

Månadsavgift 100/20 Mbit/s 23,70 €
Månadsavgift 100/100 Mbit/s 27,30 €
Byte av abonnemang

25 €

VLAN

- Anslutningsavgift

- Månadsavgift


98 €

19 €

Operatörsanslutning

- Anslutningsavgift

- Månadsavgift2500 €

600 €

Abonnentförbindelse (Priserna för kopparförbindelser gäller till den 15.6.2021)

Installationsavgift koppar 99 €
Månadsavgift koppar 10,24 €
Installationsavgift fiber 198 €
Månadsavgift fiber till egnahemshus 29,18 €
Månadsavgift fiber till företag/flerbostadshus 80 €

Parallelförbindelse

Installationsavgift 66 €
Månadsavgift 5,12 €

Hyra för tekniskt utrymme

Golvutrymme max 600 x 300 49 €
Golvutrymme max 600 x 600 99 €
Strömförsörjning 48 VDC per påbörjad 100W    23,32 €

Sammankoppling

Gemensamkanalsignalering

- Pris för idrifttagning av GK-signalterminal: per signalterminel
5045 €

Anslutning av 2 Mbit/s förbindelse i central

- Anslutningsavgift: per 2 Mbit/s system

-Månadsavgift: per månad och 2 Mbit/s system om trafikmängden är under 100 000 minuter/månad1177€

336€

Dirigering och nummeranalys

- Programmering av nya trafikfall och införande av nya operatörskoder

- Ändring av ovanstående


700 €

350 €

Förfrågan om tillgänglighet av produkter i denna prislista 40 € / förfråga

Mariehamns Telefon Ab fakturerar 40,00 euro per förfrågan om antalet förfrågningar från samma operatör under en kalendermånad överstiger dubbla antalet av samma operatör beställda produkter.

Annullerad order efter beställningsbekräftelse 0,5 x installationsavgift

Ändrad order efter orderbekräftelse 1.5 x installationsavgift

Ändrad order efter installationsbekräftelse 2 x installationsavgift

Kabelvisning

Förfrågan om kabelvisning skall göras minst 3 arbetsdagar innan man börjar gräva. Kabelvisning är avgiftsfri, om förfrågan har gjorts inom tidsfristen. Kabelvisning samma arbetsdag eller följande arbetsdag efter beställning kostar 150 euro (0 % moms).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ålcoms öppettider

Butiken

Vardagar: 9.00 - 17.00
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besöksadress
Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn
Postbox
PB 233
AX- 22 101 Mariehamn

Fo-nummer: 0747121-9