Du är här

Operatörs prislista 2019

Operatörs prislista

(Från 1.3.2019)

Allmänna villkor

Priser, mervärdesskatt, betalningsvillkor och dröjsmålsränta. Priserna är angivna utan moms. Moms enligt gällande skattesats tillkommer. Priserna i tjänstespecifikat angivna prislistor gäller tillsvidare. Betalningsvillkor avtalas från fall till fall. Dröjsmålsränta enligt 4§ 1 mom.
i räntelagen eller s.k. laglig dröjsmålsränta.

 

Ålands Telekommunikation Ab förbehåller sig rätten att ändra priserna.

 

Sammankoppling

Gemensam kanalsignalering Pris
Priser för drifttagning av GK-signalterminal / per signalterminal 5045€

 

Anslutning av 2Mbit/s förbindelse i centralen Pris
Anslutningsavgift: per 2Mbit/s system 1177€
Månadsavgift: per 2Mbit/s system (trafikmängden <1000.000 minuter/månad) 336€

 

Dirigering och nummeranalys Pris
Programmering av nya trafikfall och införande av nya operatörskoder 700€
Ändring av ovanstående 350€

 

Tjänst Pris
SIP-Förbindelse 5045€
Månadsavgift 336€

 

Trafikförmedling

Tjänst Pris
Terminerande trafik till mobilnätet 0,0093€/min
Terminerande trafik till fastanätet 0,0320€/min
Access-förmedling från fastanätet  0,0320€/min
Access-förmedling från mobilnätet 0,0620€/min

Från utlandet terminerande trafik kommes överens separat.

 

Övrigt

Tjänster Pris
Enligt offert Enligt överenskommelse

Rätt till ändringar av priserna förbehålls. Samtliga priser innehåller 0% moms.
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ålcoms öppettider

Butiken

Vardagar: 9.00 - 17.00
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besök oss

Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn