Du är här

Mariehamns Telefon Ab:s Övriga priser

Fiberanslutning, fiberplanerat område

Intagsavgift (inkl. grävning på tomt + kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt)

  Utan moms Med moms
Fiberplanerat område 237,90 € 295 €

Fiberanslutning, övriga områden*

Intagsavgift (inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exkl. grävning på fastigheten)

  Utan moms Med moms
Föglö 1608,87 € 1995 €
Grävning på fastigheten    
-Etableringspris Föglö 67,62 € 95 €
-Meterpris 16,13 € 20 €

För nybyggda fastigheter på bostadsområden ber vi er kontakta oss för pris. Till fastigheter med fler än två lokaler erbjuder vi gratis fiberanslutning

*Notera att det även på dessa ställen finns fiberplanerade områden.


Linjebyggnad

Om kostnaderna för byggandet av nätanslutning avsevärt överstiger det normala debiteras linjebyggnadsavgift med beaktande av de verkliga kostnaderna.

Jord- och luftkabel, per 100m utan moms 173,79 € med moms 215,50 €
Sjökabel, per 100m utan moms 173,79 € med moms 215,50 €

 

ISDN (EURO-ISDN 2B+D)

Anslutnings- och månadsavgift inkluderar kostnad för nätanslutning.

Till anslutningsavgiften kan installationskostnader för arbete och material i fastighetsnätet tillkomma, om fastighetsnätet inte är färdigställt.

Anslutningsavgift utan moms 120,49 € med moms 149,41 €
Månadsavgift utan moms 9,48 € med moms 12,20 €

Månadsavgiften debiteras från början av den kalendermånad som efterföljer anslutningens leverans till slutet av den kalendermånad under vilken avtalsförhållandet upphör (månadsavgiften debiteras i efterskott)

Till anslutningen tillhör 2 st telefonnummer. Möjlighet att ytterligare erhålla 1 – 6 telefonnummer (totalt 8 st).

Anslutningsavgift per extra telefonnummer utan moms 18,68 € med moms 23,16 €
Månadsavgift per extra telefonnummer utan moms 2,05 € med moms 2,54 €

Anslutningen kan överföras till tredje person, men återlöses inte av Mariehamns telefon.

Ledningspar

Anslutnings- och månadsavgifterna inkluderar kostnad för nätanslutning.

Uppkoppling/flyttning av ledningspar, förbindelser (både 2- och 4-tråd)

utan moms 99,00 € med moms 122,76 € 

Kvalitetsmätning och certifiering av ledningspar (uppkoppl. av datalinjer)

utan moms 140,16 € med moms 173,80 € 
Kontrollmätning av ledningspar utan moms 78,69 €  med moms 97,58 €  

Installation av kabelnät inom fastighet sker enligt räkning.

För varje ledningspar understigande 3 000m debiteras en månadsavgift om:

I abonnentkabel utan moms 10,24 € med moms 12,70 €
I förbindelsekabel utan moms 12,96 € med moms 16,07 €

För varje ledningspar överstigande 3 000m debiteras för varje påbörjad 100m en månadsavgift om:

I abonnentkabel utan moms 0,34 € med moms 0,42 €
I förbindelsekabel utan moms 0,42 € med moms 0,52 €

Digital förbindelse (PCM) 2048kbps, strukturerad och ostrukturerad

Installationsavgift utan moms 971,38 € med moms 1 204,51 €
Månadsavgift utan moms 14,48 €/km med moms 17,96 €/km
Månadshyra för kanalkort utan moms 12,25 € med moms 15,19 €

Avgifter och tjänster

OBS! Spärrning för användning av avgiftsbelagda servicenummer är AVGIFTSFRI! Om personlig kod vid spärr uppbärs, utöver eventuell inkopplingsavgift, även månadsavgift

Allmänna avgifter

Flyttning av nätanslutning (tjänst som fast telefon, ADSL, ISDN ingår)

utan moms 33,71 € med moms 49,00 €

Om flyttningskostnaderna avsevärt överstiger det normala, debiteras för flyttning enligt samma princip som vid nyinstallation.

Nummerbyte (fast telefon) utan moms 10,32 € med moms 12,80 €
Extra rad i telefonkatalog (årsavgift) utan moms 22,01 € med moms 27,29 €
Öppning av stängd nätanslutning eller tjänst utan moms 16,45 €  med moms 20,40 €
Återinkoppling av bredband  utan moms 16,45 €  med moms 20,40 €
Extra räkningskopia utan moms 5,56 € med moms 6,90 €
Ersättning vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift utan moms 22,01 € med moms 27,29 € 

Ersättning för försenad leverans
eller reparation för varje dygn som överstiger 5 arbetsdagar, dock max 14 dagar

  med moms 2,54 €

Debitering av ordinarie arbetstid:

Teletekniskt arbete utan moms 59,00 € med moms 73,16 €

Hårdvara för datautrustning samt kvalitetsmätning/certifiering av par

utan moms 65,00 € med moms 80,60 €

Inmätning av datanätverk, cat5 och cat6 eller motsvarande

utan moms 99,90 € med moms 123,88 €

Programvara för data- och växelutrustning, samt opto-svetsning och antennplanering

utan moms 91,00 €  med moms 112,84 €
Avgift för restid och km-ersättning vid räkningsarbeten på Föglö utan moms 99,90 € med moms 123,88 €

Ersättning vid försenad leverans
eller reparation för varje dygn som överskrider 5 arbetsdagar, dock max 14 dagar.

  med moms 2,54 €

Installation och flyttning av tilläggsanordningar

Installation och flyttning av tilläggsanordningar (t ex taxevisare, relä eller liknande) enligt räkning. Eventuell kostnad för utrustning, som ALLTID köps av abonnenten, tillkommer.


Avgifter för hyrda tilläggsanordningar (månadsavgifter). Som regel säljs alltid telefoner och extrautrustning, endast hyra i undantagsfall.

Telefonsvarare (besked och mottagning) utan moms 3,44 € med moms 4,27 €
Taxevisare (inklusive sändare) utan moms 2,16 € med moms 2,68 €
Taxesändare (ingår om ISDN) utan moms 1,18 € med moms 1,34 €
Talbesked med fröken Ur (linjehyra tillkommer) utan moms 5,45 € med moms 6,76 €
Tidsimpuls (linjehyra tillkommer) utan moms 2,52 € med moms 3,12 €

Kabelvisning

Förfrågan om kabelvisning skall göras minst 3 arbetsdagar innan man börjar gräva. Kabelvisning är avgiftsfri, om förfrågan har gjorts inom tidsfristen.                                                                                    

Kabelvisning samma arbetsdag eller följande arbetsdag efter beställning utan moms 150,00 € med moms 186,00 €

För information om övriga priser tag kontakt med Mariehamns Telefon Ab

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ålcoms öppettider

Butiken

Vardagar: 9.00 - 17.00
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besöksadress
Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn
Postbox
PB 233
AX- 22 101 Mariehamn

Fo-nummer: 0747121-9