Ersättningsansökan/felanmälan Alfrida

Riktlinjer för prisavdrag

  • Stormen Alfrida behandlas enligt force majeure reglerna i Informationssamhällsbalken och villkor för tjänsten.
  • Ålcom och Ålands Telefonandelslag kan påvisa att bolagen har beredskap för störningar som lagen och Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter förutsätter samt att bolagen vidtagit skäliga åtgärder för att försöka avvärja felen.
  • Ålcoms mobiltelefontjänst har enbart haft kortvariga avbrott som inte uppfyller kraven för att berättiga till prisavdrag.
  • Skälighetsbedömningarna tar i beaktande att stormen och de skador som den förorsakat har varit exceptionella, samt att det inte är skäligt att förvänta sig att Ålcom kan avhjälpa felen på IPTV- och bredbandstjänst innan elförsörjningen har upprättats.
  • Prisavdrag görs inte om Ålcom och Ålands Telefonandelslag bedöms ha vidtagit åtgärder för att avhjälpa felet inom skälig tid efter att skadan anmälts och elförsörjningen återupprättats
  • Vid långvarigt avbrott i tjänsten ser vi det från Ålcoms sida som oskäligt att kräva full betalning för tjänsten. En generell bedömning anses vara att ett långvarigt avbrott uppstår då tjänsten inte varit tillgänglig i över 1 vecka efter att elförsörjning återupprättats.
  • Vi ersätter inte skador på kundägd utrustning, utan hänvisar till kundens försäkringsbolag. 
  • Vi kommer att behandla varje fall individuellt och avgöra frågan utgående från fakta i respektive fall.
  • Ifall Ålcom inte avhjälpt felet inom rimlig tid kommer prisavdrag att göras baserat på antal dagar som kunden varit utan tjänsten efter att elförsörjningen återupprättats.
  • Ersättningen regleras automatiskt på din faktura under våren

Fält markerade med * är obligatoriska

 

Namn på vem tjänsten står
Namn på vem tjänsten står
Kan ses på din pappers- eller e-postfaktura.
Abbonemangsnumret på ditt bredband, t ex BA12345.
Datum då du fått bredbandet tillbaka.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Våra öppettider

Butiken

Vardagar: 9.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besök oss

Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn