Du är här

Ålands Telefonandelslag:s Prislista privatpersoner

Avgifter för anslutning inom friområde

(Alla priser är inkl moms och gäller fr.o.m 1.1.2022)

Priser för en hyrd anslutning (dvs nät + telefon, nät+ bredband, nät + telefon + bredband)

Produkt Anslutningsavgift Månadsavgift
Nätanslutningen 49,80€

9,00€

Tjänsten telefoni 49,80€ 1,80€
Tjänsten bredband 49,80€ (från) 21,95€

Endast 1 anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV)

 

Priser för medlemsandel

Grundavgift 9,00€/mån.

Tjänsten Bredband

Anslutningsavgift Månadsavgift
49,80€ (från) 21,95€

 

Medlemsanslutning Koppar eller Fiber

  Pris inkl. moms
Inträdesavgift 1765,76€
Andelsinsats 76€
Grundavgift / Månad1 9,00€/mån
Flyttningsavgift 49,80€

 

Nätanslutning Koppar eller Fiber

  Pris inkl. moms
Anslutningsavgift 2 49,80€
Grundavgift / Månad 3 9,00€/mån
Flyttningsavgift 49,80€

 

Telefonanslutning i kombination med nätanslutning eller bredbandsanslutning

  Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 4 49,80€
Grundavgift / Månad 1,80€/mån

 


Bredbandsanslutning för hushåll i kombination med medlemsanslutning, nätanslutning eller korttidsanslutning.

FIBER

  Pris ex. moms Pris inkl. moms
Anslutningsavgift5) 40,16 € 49,80 €
Fiber 10/10 20,12 €/mån 24,95 €/mån
Fiber 50/50 24,15 €/mån 29,95 €/mån
Fiber 100/50 28,19 €/mån 34,95 €/mån
Fiber 100/100 32,22 €/mån 39,95 €/mån
Fiber 250/100 36,25 €/mån 44,95 €/mån
Fiber 500/100 40,28 €/mån 49,95 €/mån
Fiber 1000/100 48,35 €/mån 59,95 €/mån
Fiber 1000/1000 64,48 €/mån 79,95 €/mån
10 Gbit/s   Kontakta Ålands Telefon

Fast telefon med aktivt fiberabonnemang

Fast telefon

Pris ex. moms Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift2 40,16 € 49,80 €
Månadsavgift för andelsägare 0 0
Månadsavgift för icke andelsägare 1,45 €/mån 1,80 €/mån

Fast telefon utan aktivt fiberabonnemang

Fast telefon Pris ex. moms Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift2 40,16 € 49,80 €
Månadsavgift för andelsägare 0 0
Månadsavgift för icke andelsägare 1,45 €/mån 1,80 €/mån
Månadsavgift nätanslutning (tillkommer i båda fallen ovan) 6,85 €/mån 9,00 €/mån

Utgår för kombinationen med en aktiv bredbandsanslutning över fiber.

Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV). I samband med nyinstallation av fiber ingår anslutningsavgiften för tjänsterna.

Se punkt 1.

Se punkt 2.

Se punkt 2.

VDSL6

Anslutning Pris ex. moms Pris inkl. moms
Anslutningsavgift 7  40,16 € 49,80€
VDSL 10/10 20,12 €/mån 24,95€/mån
VDSL 50/50 24,15 €/mån 29,95€/mån
VDSL 100/50 28,19 €/mån 34,95€/mån

ADSL

Anslutning8) Pris inkl. moms
Anslutningsavgift 49,80€
Bredband Mini (upp till 2 Mbit/s nedladdning) 21,95€/mån
Bredband Light (upp till 8 Mbit/s nedladdning) 29,95€/mån
Bredband Standard (upp till 28 Mbit/s nedladdning) 34,95€/mån

 

Bredband till företag, kontakta Ålands Telekommunikation Ab.

Tillfällig anslutning kan i undantagsfall levereras som räknings-arbete. Vid tillfällig flyttning kan flyttning tillbaka göras som räkningsarbete (inom ett år).

6Erbjuds i vissa områden enligt offert för fastigheter med flera lägenheter. Kontakta Ålands Telefon för information om tillgänglighet.

 

7Endast en anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV).

 

8Se punkt 7. 

 

Intagsavgift

Allmänt

Inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exklusive på fastigheten.

Normala avgifter gäller för nya linjer upp till 1km längs linjen från befintligt telenät. Styrelsen äger prövningsrätt beträffande sådana anslutningar, vilkas anslutningskostnader är avsevärt högre än normalt. Kontakta Ålands Telefon angående avbetelning.

 

Fiberanslutning

  Pris ex. moms Pris inkl. moms
Detaljplanerat/tätbebyggt fiberplanerat område. Nybyggnation görs endast med fiber. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. 399,19 € 495€
Fiberplanerat område.Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. 802,42 € 995€
Enskild fiberanslutning utanför område som är fiberplanerat 1608,87 € 1995€

Samtalsavgifter

  • Debitering för samtal görs per påbörjad sekund inom Ålands Telefons nät

  Pris inkl. moms
Samtal inom Åland, 018-xxxxx, lokalsamtalsavgift (Isa)  0,12€/samtal + 0,018€/min
Övriga samtal, lokalnätsavgift (Ina)  0,12€/samtal + 0,018€/min
Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 Måndag - Fredag kl. 08-18 2,50€/samtal + 0,80€/10sek + Ina
Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 Övriga tider 3,09€/samtal + 0,97€/10sek + Ina

OBS! Vid eventuell vidarekoppling till avgiftsbelagda företags- och servicenummer så tillkommer respektive samtalsavgift för den tid som samtalet varar.

 

  Pris inkl. moms
Samtal till 112 Avgiftfritt
Samtal till företagsnummer, 010-xxx xxx 0,088€/min
Samtal till mobilnät 0,0948€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), vardagar kl. 08-17 0,0752€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), vardagar kl. 17-20 0,0407€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), Lördgar och Söndagar kl. 08-20 0,0407€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), Övriga tider 0,0376€/min + Ina

Samtal till utlandet

  Pris inkl. moms
Samtal till Norden 0,2356€/min
Samtal till EU/EEA 0,2356€/min
Samtal till USA & Kanada 0,42€/min + lna
Samtal till övriga världen 1,60€/min + lna

Avgifter för hyrd utrustning

Digital Trygghetstelefon Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 28,75€
Månadsavgift för hyra av sändare + armbands-alarmgivare samt tilläggsfunktionen välmåendemdul VITA 37,26€
Engångsavgift för hyra av nyckelskåp 48,40€

Ledningshyror

Abonnentlinje, 2-tråd (Ordinarie kvalitet) 9 Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 124€
Flyttningsavgift 124€
Månadsavgift upp till 3km 11,40€
Månadsavgift för del som överstiger 3km 0,38€/100m
Månadsavgift för övre frekvensband max 3km 5,70€/100m
Månadsavgift för övre frekvensband över 3km 0,19€/100m

 

Tilläggstjänster för fast telefoni

Allmänt: För medflyttade, vidarekopplade och transporterade samtal debiteras en samtalsavgift motsvarnade det nya samtalet.

 

Tilläggstjänster med månadsavgift

  Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift per avgiftbelagd tilläggstjänst 8,55€
Månads per tilläggstjänst 1,05€
Vidarekoppling vid ej svar  
Vidarekoppling vid upptaget  
Transport, konferens, och mellanförfrågning  
Repetering av senast slaget nummer  
Kortnummer / 5 stycken nummer  
A-nummervisning  
Spärrning av utgående samtal  
Differentierad ringsignal  

 

Övriga avgifter

  Pris inkl. moms
Nummerbyte 34,85€
Öppningsavgift för stängd telefon 32,85€
Återaktiveringsavgift vilande andel (motsvarar 12 x grundavgift för medlemsanslutning) 108,00€
Kilometerersättning 1,00€/km

 

Kabelvisning

En kabelvisning skall beställas skriftligen per E-post till info@altel.ax minst tre (3) arbetsdagar på förhand och den första kabelvisningen på en plats utförs då utan avgift under normal arbetstid (08.30—15.30).

För efterföljande kabelvisningar på samma plats debiteras enligt prislistans timdebitering för arbetsledare plus kilometerersättning. Minimidebitering är för en (1) timmes arbete.

För brådskande kabelvisningar (beställda mindre än tre (3) arbetsdagar på förhand) debiteras timdebitering för arbetsledare enligt följande: startavgift bestående av en (1) timmes arbete plus tiden för utfört arbete plus kilometerersättning.

Timdebitering

Timdebitering för montör (installation, felsökning och reparation) Pris inkl. moms
Normal 73,20€
50% 109,80€
100% 146,40€
200% 219,60€
Timdebitering för arbetsledare och tekniker / Normal 91,20€

Villkor

Löpande avgifter uppbärs varannan månad. Pris inkl. moms
Lagstadgad förseningsränta tillämpas.  
För betalningspåminnelse debiteras 5,00 € (ej moms).  
Lagstadgad moms om 24% tillkommer om inte redan inkluderad.  
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar. 2,30€/dag
Skadestånd vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift. 24€
Rätten till ändringar förbehålls  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ålcoms öppettider

Butiken

Vardagar: 9.00 - 17.00
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besöksadress
Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn
Postbox
PB 233
AX- 22 101 Mariehamn

Fo-nummer: 0747121-9