Du är här

Ålands Telefonandelslag:s Prislista privatpersoner

Avgifter för anslutning inom friområde

(Alla priser är inkl moms och gäller fr.o.m 1.1.2021)

Priser för en hyrd anslutning (dvs nät + telefon, nät+ bredband, nät + telefon + bredband)

Produkt Anslutningsavgift Månadsavgift
Nätanslutningen 49,80€

8,50€

Tjänsten telefoni 49,80€ 1,80€
Tjänsten bredband 49,80€ (från) 21,95€

Endast 1 anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV)

 

Priser för medlemsandel

Grundavgift 8,50€/mån.

Tjänsten Bredband

Anslutningsavgift Månadsavgift
49,80€ (från) 21,95€

 

Medlemsanslutning Koppar eller Fiber

  Pris inkl. moms
Inträdesavgift 1765,76€
Andelsinsats 76€
Grundavgift / Månad1 8,50€
Flyttningsavgift 49,80€

 

Nätanslutning Koppar eller Fiber

  Pris inkl. moms
Anslutningsavgift 2 49,80€
Grundavgift / Månad 3 8,50€
Flyttningsavgift 49,80€

 

Telefonanslutning i kombination med nätanslutning eller bredbandsanslutning

  Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 4 49,80€
Grundavgift / Månad 1,80€

 


Bredbandsanslutning för hushåll i kombination med medlemsanslutning, nätanslutning eller korttidsanslutning.

FIBER

  Pris inkl. moms
Anslutningsavgift5) 49,80€
Månadsavgift  Fiber 10/10 24,95€
Månadsavgift  Fiber 50/50 29,95€
Månadsavgift  Fiber 100/50 34,95€
Månadsavgift  Fiber 100/100 39,95
Månadsavgift  Fiber 250/100 44,95€
Månadsavgift  Fiber 500/100 49,95€
Månadsavgift  Fiber 1000/100 59,95€
Månadsavgift  Fiber 1000/1000 79,95€
10 Gbit/s Kontakta Ålands Telefon

 

Utgår för kombinationen med en aktiv bredbandsanslutning över fiber.

Endast en (1) anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV). I samband med nyinstallation av fiber ingår anslutningsavgiften för tjänsterna.

Se punkt 1.

Se punkt 2.

Se punkt 2.

VDSL6

Anslutning Pris inkl. moms
Anslutningsavgift 7  49,80€
Månadsavgift 10/10 24,95€
Månadsavgift 50/50 29,95€
Månadsavgift 100/50 34,95€

ADSL

Anslutning8) Pris inkl. moms
Anslutningsavgift 49,80€
Månadsavgift Mini (upp till 2 Mbit/s nedladdning) 21,95€
Månadsavgift Light (upp till 8 Mbit7s nedladdning) 29,95€
Månadsavgift Standard (upp till 28 Mbit/s nedladdning) 34,95€

 

Bredband till företag, kontakta Ålands Telekommunikation Ab.

 


Tillfällig anslutning kan i undantagsfall levereras som räknings-arbete. Vid tillfällig flyttning kan flyttning tillbaka göras som räkningsarbete (inom ett år).

Godbynejdens kabel-TV

  Pris inkl. moms
En driftavgift / månad 3,26€
En programavgift / månad 10,91€
Grundavgift för ett egnahemshus / månad 14,17€

 

Bostadsaktiebolag, kontakta Ålands Telefon.

Övrig

  Pris inkl. moms
Stängings- eller urkopplingsavgift 68€
Öppningsavgift 68€

 

6Erbjuds i vissa områden enligt offert för fastigheter med flera lägenheter. Kontakta Ålands Telefon för information om tillgänglighet.

7Endast en anslutningsavgift debiteras för samtidig inkoppling av flera tjänster (telefoni, bredband och/eller IPTV).

8Se punkt 7. 

 

Intagsavgift

 

Allmänt

Inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exklusive på fastigheten.

Normala avgifter gäller för nya linjer upp till 1km längs linjen från befintligt telenät. Styrelsen äger prövningsrätt beträffande sådana anslutningar, vilkas anslutningskostnader är avsevärt högre än normalt. Kontakta Ålands Telefon angående avbetelning.

 

Fiberanslutning

Detaljplanerat/tätbebyggt fiberplanerat område. Nybyggnation görs endast med fiber. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. 495€
Fiberplanerat område.Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. 995€
Enskild fiberanslutning utanför område som är fiberplanerat 1995€

Samtalsavgifter

  • Debitering för samtal görs per påbörjad sekund inom Ålands Telefons nät

  Pris inkl. moms
Samtal inom Åland, 018-xxxxx, lokalsamtalsavgift (Isa) 0,10€/samtal + 0,012€/min
Övriga samtal, lokalnätsavgift (Ina) 0,10€/samtal + 0,012€/min
Samtal till automatisk väckning, 100 151 0,58€/samtal
Samtal till "Fröken Ur", 10062 0,25€/samtal
Samtal till lokalnummerupplysningen, 10012, Vardagar kl. 08-16 1,34€/samtal + 0,039€/sek + Ina
Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 Måndag - Fredag kl. 08-18 2,50€/samtal + 0,80€/10sek + Ina
Samtal till inrikes fjärr- och mobilnummerupplysning, 118 Övriga tider 3,09€/samtal + 0,97€/10sek + Ina

OBS! Vid eventuell vidarekoppling till avgiftsbelagda företags- och servicenummer så tillkommer respektive samtalsavgift för den tid som samtalet varar.

 

  Pris inkl. moms
Samtal till nummerupplysning i Sverige, 10081, alla dagar kl. 00-24. (OBS! Nummerupplysningen kan inte vidarekoppla samtal)  5,95€/samtal + 0,10€/sek + Ina
Samtal till nummerupplysning i övriga världen, 10082, alla dagar kl. 00-24  (OBS! Nummerupplysningen kan inte vidarekoppla samtal) 5,95€/samtal + 0,10€/sek + Ina
Samtal till Ålands Telefon "FELANMÄLAN", 10019 eller 018-39111 avgiftsfritt
Samtal till 112, 10022 avgiftfritt
Samtal till företagsnummer, 010-xxx xxx 0,088€/min
Samtal till mobilnät 0,0948€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), vardagar kl. 08-17 0,0752€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), vardagar kl. 17-20 0,0407€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), Lördgar och Söndagar kl. 08-20 0,0407€/min + Ina
Samtal till nationella portabla nummer (071), Övriga tider 0,0376€/min + Ina

Samtal till utlandet

  Pris inkl. moms
Samtal till Norden 0,2356€/min
Samtal till EU/EEA 0,2356€/min
Samtal till USA & Kanada 0,42€/min + lna
Samtal till övriga världen 1,60€/min + lna

Avgifter för hyrd utrustning

Digital Trygghetstelefon Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 28,75€
Månadsavgift för hyra av sändare + armbands-alarmgivare samt tilläggsfunktionen välmåendemdul VITA 37,26€
Engångsavgift för hyra av nyckelskåp 48,40€

Ledningshyror

Abonnentlinje, 2-tråd (Ordinarie kvalitet) 9 Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 124€
Flyttningsavgift 124€
Månadsavgift upp till 3km 11,40€
Månadsavgift för del som överstiger 3km 0,38€/100m
Månadsavgift för övre frekvensband max 3km 5,70€/100m
Månadsavgift för övre frekvensband över 3km 0,19€/100m

 

Tilläggstjänster för fast telefoni

Allmänt: För medflyttade, vidarekopplade och transporterade samtal debiteras en samtalsavgift motsvarnade det nya samtalet.

 

Tilläggstjänster med månadsavgift

  Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift per avgiftbelagd tilläggstjänst 8,55€
Månads per tilläggstjänst 1,05€
Vidarekoppling vid ej svar  
Vidarekoppling vid upptaget  
Transport, konferens, och mellanförfrågning  
Repetering av senast slaget nummer  
Kortnummer / 5 stycken nummer  
A-nummervisning  
Spärrning av utgående samtal  
Differentierad ringsignal  

 

Övriga avgifter

  Pris inkl. moms
Nummerbyte 34,85€
Öppningsavgift för stängd telefon 32,85€
Återaktiveringsavgift vilande andel (motsvarar 12 x grundavgift för medlemsanslutning) 102,00€

 

Kabelvisning

En kabelvisning skall beställas skriftligen per E-post till info@altel.ax minst tre (3) arbetsdagar på förhand och den första kabelvisningen på en plats utförs då utan avgift under normal arbetstid (08.30—15.30).

För efterföljande kabelvisningar på samma plats debiteras enligt prislistans timdebitering för arbetsledare. Minimidebitering är för en (1) timmes arbete.

För brådskande kabelvisningar (beställda mindre än tre (3) arbetsdagar på förhand) debiteras timdebitering för arbetsledare enligt följande: startavgift bestående av en (1) timmes arbete plus tiden för utfört arbete.

Timdebitering

Timdebitering för montör (installation, felsökning och reparation) Pris inkl. moms
Normal 73,20€
50% 109,80€
100% 146,40€
200% 219,60€
Timdebitering för arbetsledare och tekniker / Normal 91,20€

Villkor

Löpande avgifter uppbärs varannan månad. Pris inkl. moms
Lagstadgad förseningsränta tillämpas.  
För betalningspåminnelse debiteras 5,00 € (ej moms).  
Lagstadgad moms om 24% tillkommer om inte redan inkluderad.  
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar. 2,30€/dag
Skadestånd vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift. 24€
Rätten till ändringar förbehålls  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ålcoms öppettider

Butiken

Vardagar: 9.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besök oss

Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn