Du är här

Ålands Telefonandelslag:s övriga priser

(Alla priser är inkl moms och gäller fr.o.m 1.1.2023)

Intagsavgift

Allmänt

Inkl. kabel till fastighetsnätets anslutningspunkt, exklusive på fastigheten.

Normala avgifter gäller för nya linjer upp till 1km längs linjen från befintligt telenät. Styrelsen äger prövningsrätt beträffande sådana anslutningar, vilkas anslutningskostnader är avsevärt högre än normalt. Kontakta Ålands Telefon angående avbetalning.

 

Fiberanslutning

  Pris ex. moms Pris inkl. moms
Detaljplanerat/tätbebyggt fiberplanerat område. Nybyggnation görs endast med fiber. Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. 399,19 € 495€
Fiberplanerat område.Kan sedan tidigare finnas kopparanslutningar. 802,42 € 995€
Enskild fiberanslutning utanför område som är fiberplanerat 1608,87 € 1995€

 

Avgifter för hyrd utrustning

Digital Trygghetstelefon Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 28,75€
Månadsavgift för hyra av sändare + armbands-alarmgivare samt tilläggsfunktionen välmåendemdul VITA 37,26€
Engångsavgift för hyra av nyckelskåp 48,40€

 

Ledningshyror

Abonnentlinje, 2-tråd (Ordinarie kvalitet) 9 Pris inkl. moms
Inkopplingsavgift 124€
Flyttningsavgift 124€
Månadsavgift upp till 3km 11,40€
Månadsavgift för del som överstiger 3km 0,38€/100m
Månadsavgift för övre frekvensband max 3km 5,70€/100m
Månadsavgift för övre frekvensband över 3km 0,19€/100m

Övriga avgifter

  Pris inkl. moms
Nummerbyte 34,85€
Öppningsavgift för stängd telefon 32,85€
Inträdesavgift medlemsandel 1765,76€
Andelsinsats 76€
Grundavgift medlemsandel 9,00€ / mån
Återaktiveringsavgift vilande andel (motsvarar 12 x grundavgift för medlemsanslutning) 108,00€
Kilometerersättning 1,00€/km

 

Kabelvisning

En kabelvisning skall beställas skriftligen per E-post till info@altel.ax minst tre (3) arbetsdagar på förhand och den första kabelvisningen på en plats utförs då utan avgift under normal arbetstid (08.30—15.30).

För efterföljande kabelvisningar på samma plats debiteras enligt prislistans timdebitering för arbetsledare plus kilometerersättning. Minimidebitering är för en (1) timmes arbete.

För brådskande kabelvisningar (beställda mindre än tre (3) arbetsdagar på förhand) debiteras timdebitering för arbetsledare enligt följande: startavgift bestående av en (1) timmes arbete plus tiden för utfört arbete plus kilometerersättning.

Timdebitering

Timdebitering för montör (installation, felsökning och reparation) Pris inkl. moms
Normal 78,12€
50% 117,18€
100% 156,24€
200% 234,36€
Timdebitering för arbetsledare och tekniker / Normal 96,72€

Villkor

Löpande avgifter uppbärs varannan månad. Pris inkl. moms
Lagstadgad förseningsränta tillämpas.  
För betalningspåminnelse debiteras 5,00 € (ej moms).  
Lagstadgad moms om 24% tillkommer om inte redan inkluderad.  
Skadestånd vid försenad leverans eller reparation överskridande fem (5) förseningsdagar, dock högst 14 dagar. 2,30€/dag
Skadestånd vid felaktig avgiftsfri kataloguppgift. 24€
Rätten till ändringar förbehålls  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ålcoms öppettider

Butiken

Vardagar: 9.00 - 17.00
Lördag: 11.00 - 14.00

Support

Vardagar: 08.30 - 17.30
Lördag: 11.00 - 14.00

Ekonomi & faktura

Vardagar: 9.00 - 16.00

Avvikande öppettider

Kontakta Ålcom

Växel

+358-(0)18-23 500

Support & Spärrtjänst

 +358-(0)18-22 222

Besöksadress
Storagatan 6
AX-22 100 Mariehamn
Postbox
PB 233
AX- 22 101 Mariehamn

Fo-nummer: 0747121-9