Vanliga frågor

Vad är fördelen med fiber?

En av fördelarna är den höga kapaciteten och stabiliteten i tjänsten som uppnås med fiber. Alla i familjen kan därför an­vända flera enheter som datorer, surf­plattor, telefoner och IPTV samtidigt utan att farten går ner eller att bilden hackar. Med fiber är ditt hem också väl förberett för framtidens digitala tjänster, som kommer kräva ännu mer bandbredd. Ditt hus får en avancerad kommunikationslösning som ger dig nya former av både nytta och nöje samtidigt som det kan öka värdet på din fastighet i och med att det är för­berett för framtidens teknologi.

Vilken bandbredd kan jag få med fiber från Ålcom och mitt telefon­bolag? Du kan välja olika typer av abonnemang med hastigheter från 1 till 1000 Mbit/s.

Vad är det jag betalar för när ni an­sluter mitt hus?

Du betalar för arbe­tet vi utför med förbindelsen mellan ditt hus och den kopplingspunkt i vårt fibernät som finns i ditt närom­råde. Intagningskabeln kan antingen vara jordkabel för förläggning i be­fintligt rör eller luftkabel. Arbetet inne­bär kabeldragning till din tomtgräns, kabeldragning och installation av ett fibermodem i din fastighet. I anslut­ningsavgiften ingår även ett EG300 fibermodem.

Var i huset drar ni in fiberkabeln? Det beror på förutsättningarna i var­je enskilt fall, exempelvis var huset är placerat och var den nuvarande anslutningspunkten i huset finns. Vi kontaktar dig för att diskutera den här frågan med dig.

Kan jag beställa IPTV, fiber och hemtelefoni separat?

Ja, alla tjäns­ter kan beställas separat eller i kombi­nation. Du väljer själv vad som är bäst för dig som kund.

Kan man ha fast telefon med fiber?

Det går bra att få fast telefon. Du be­håller ditt gamla nummer och ringer precis som förut eller tecknar ett nytt abonnemang.

Kan jag se på HDTV med fiber?

IPTV:s HD-kanaler via fiber ger kris­tallklar bild och nya möjligheter med smarta funktioner som gör din upple­velse ännu bättre.

Behöver jag gräva upp tomten? Om det finns befintligt rör så behövs det normalt inget grävarbete eftersom vi utnyttjar det. Ett annat alternativ är luftkabel. Vi kan även ombesörja grävning om så behövs.

Vad är det smarta hemmet?

Allt fler produkter och tjänster för hemmet blir uppkopplade mot Internet så att du kan styra och hålla koll på dem på distans, exempelvis via din mo­bil. Med våra fiber- och mobiltjänster kan du enkelt och tryggt ansluta en mängd tjänster inom inbrott, brand, energi, lås, klimat och SOS från andra leverantörer.

JoomlaMan