Lokal-TV

Detta är ett tilläggspaket till någon av våra grundpaket (SMALL, MEDIUM & LARGE). Paketet innehåller 5 kanaler och fås utan extra kostnad. OBS! Paketet måste beställas trots att det inte har någon extra kostnad. 

 

 

 
 

Kanalplats 

JNT-Info

 

651

Larsmo När-TV

 

652 

NY-TV

 

653

JTVP

 

655

Kållby När-TV

 

656

 Dalavision    
JoomlaMan