Tilläggstjänster

I tillägg till våra standardlösningar för företag erbjuder vi ett antal tilläggstjänster som du kan läsa om här nedan.

Freespot

Vill ditt företag erbjuda fria accesspunkter för era kunder.  Freespot är en tjänst från Ålcom där vi tillhandahåller ett färdigt koncept för trådlösa nätverk i hotell, stugbyar, restauranger och liknande platser. Du kan då erbjuda dina gäster fritt trådlöst Internet utan att själv behöva hantera installation, säkerhet, drift och support.

Freespot kan levereras via fiber, ADSL eller mobilt bredband över hela Åland vilket ger stor flexibilitet och hög prestanda att anpassa tjänsten efter dina gästers Internetbehov.

Tjänsten kräver ingen inloggning eller hantering från din sida. Dina gäster kan kontakta Ålcoms kundtjänst direkt i det fall de vill ha hjälp och instruktioner för hur man använder det trådlösa nätverket.

Grupp SMS

GruppSMS är en tjänst som lämpar sig för såväl företag som föreningar, klubbar med mera. Med GruppSMS kan Du enkelt skicka samma SMS till många mottagare samtidigt antingen från din mobiltelefon eller från en websida.En grupp kan i princip bestå av ett obegränsat antal mottagare.

Mottagaren behöver inte vara en Ålcom kund ,utan kan ha vilket finskt mobil abonnemang som helst eller utländskt förutsatt att det finns ett roamingavtal mellan Ålcom och den utländska operatören i fråga.
Alla meddelanden som skickas till gruppen faktureras på ett förutbestämt Ålcom abonnemang. Detta betyder att om så önskas behöver ej den som skickar meddelandet betala för alla utskickade meddelanden, utan dessa faktureras på exempelvis föreningens abonnemang.

Endast personer (telefonnummer) som man bestämt på förhand har rätt att skicka meddelanden till gruppen. Dessa måste vara Ålcom (0457) abonnemang. Genom att logga in med gruppnamn och ett hemligt lösenord på en websida, kan grupplistan enkelt redigeras. Medlemmar kan läggas till, tas bort eller ändras.

Brandväggar

En brandvägg skyddar ditt nätverk mot obehörigt intrång från Internet ellar andra nätverk och ger dig möjlighet att kontrollera vilken trafik som får passera till och från datorerna i ditt nätverk. Ålcom är återförsäljare av Ciscos brandväggar. Vi hyr också ut vissa modeller och sköter då drift och underhåll av brandväggen, vilket är en bekväm lösning för de kunder som inte har en egen IT-organisation. Cisco Systems har ett brett sortiment av brandväggar för allt från små kontor och distansarbete till riktigt stora brandväggar för tusentals användare.

Leasing

Ålcom erbjuder möjligheten att hyra en brandvägg och vi sköter då driften och underhållet av brandväggen, vilket är en bekväm lösning för de kunder som inte har en egen IT-organisation. I hyreskostnaden ingår en timme rutinmässigt underhåll per månad, t.ex när regler ska ändras. Vi uppdaterar också med jämna mellanrum programvaran i brandväggen för att åtgärda eventuella nya säkerhetsproblem.

Webbhotell

För att nå ut på Internet behöver det material, så kallade webbsidor, som skall placeras på en dator eller server som ständigt är uppkopplad mot Internet. Ett sätt att göra det på är att skaffa en egen serverdator, skaffa de programvaror som behövs, skaffa säkerhetssystem och sedan ansluta det till Internet. Ett enklare, billigare och säkrare sätt är att hyra plats på en befintlig webserver, ett så kallat webhotell. Med tjänsten webhotell får man ett eget domännamn, t.ex. www.foretag.ax eller www.foretaget.com.

Ålcom har en speciell högprestandaserver för de som enkelt och säkert vill lägga ut material på Internet. I Ålcoms server finns ett stort antal programvaror färdigt installerade och ett fungerande säkerhetssystem. Ålcoms webserver är dessutom ansluten med höghastighetsförbindelser direkt mot Ålcoms nätverk med flera snabba förbindelser ut från Åland.

Mediaservrar

Ålcoms mediaservrar ger er möjlighet att sända ljud, bild och animationer över Internet med Windows Media. Det är möjligt att sända i realtid från t.ex mässor eller konferenser. Tjänsten erbjuds i paket med ett antal "streams" där en besökare åt gången kan utnyttja en "stream". Att tjänsten är "streamad" innebär att besökaren inte behöver ladda ner hela filen för att kunna se eller lyssna på den utan lyssnar på den samtidigt som filen överförs.

Filerna skickas till vår mediaservrar med FTP eller i realtid.

Om ni önskar sända video i realtid krävs det att ni har möjlighet att ta upp videosignalen i datorn med ett videokort eller liknande. Programvaran kodar sen signalen och skickar upp materialet till vår server som distribuerar signalen till besökarna. För att sända ljud i realtid behövs en snabb dator med programvara och ljudkort via vilket signalen kan läsas in i datorn.

Jour och övervakning

Ålcom har dygnetrunt-övervakning och drift av alla komponenter i tjänsten, inklusive routern som placerats hos kunden. Fel kan anmälas per telefon, fax eller e-post - dygnet runt. Fel avhjälps normalt direkt eller senast inkommande arbetsdag.

JoomlaMan