Allt-i-ett mobilpaket

Sedan november 2014 erbjuder Ålcom uppgraderade mobilpaket, där du kan välja paket utgående från om du använder telefonen mest på Åland och fastlandet eller i hela Norden och Baltikum.

4G-hemsida-2Allt-i-ett är samlingsnamnet för våra mobilpaket som speciellt lämpar sig för dig som även använder din telefon till att ringa, sms:a och surfa både på och utanför Åland. Du väljer fritt mellan olika storlekar (XS-XL) där varje paket innehåller ett visst antal SMS, samtalsminuter och datamängder som du fritt får disponera under månaden. Vid varje månadsskifte nollas kvoten och en ny period inleds.

Allt-i-ett förutsätter att du har grundabonnemang från Ålcom. I grundabonnemanget ingår eget telefonnummer och möjlighet att kontakta vår support utan extra kostnad. Således tillkommer den månatliga kostnaden för grundabonnemanget utöver den månatliga kostnaden för Allt-i-ett.

Om du vill veta hur mycket du använt av samtalspaketets kvot, så kan du skicka ett SMS-meddelande med texten SALDO till 12192. Du kan se din datakvotstatus genom att skicka "datapaket status" till 12192. 

 

När det återstår 40 MB av paketets datakvot, får man ett SMS där detta meddelas. Du kan köpa till data genom att skicka ett SMS till 12192 med texten: "datapaket ny kvot". Märk att varningen endast skickas baserat på din datakvot, ej på SMS eller samtalsminuter.

PS! Du kan se din kvotstatus genom att skicka "datapaket status" till 12192.

För en tilläggskostnad om 5€ /mån kan du nyttja ditt Allt-i-ett mobilpaket även i Norden & Baltikum.

På Åland har Ålcom placerat ut ett antal fria wifi-accesspunkter på olika platser där du kan surfa i vårat trådlösa WLAN-nät. Obegränsad surf på dessa platser ingår i Allt-i-ett och det du surfar där påverkar inte din mobildatakvot. Nätet hittar du under namnet "FREESPOT Alcom" men givetvis går det också bra att använda andra företags fria wifi-nät.

Nu blir valfriheten ännu större! Med Ålcoms nya mobilabonnemang Allt-i-ett EU surfar, ringer och sms:ar du till ett fast pris per månad inom samtliga EU-länder.

4G-hemsida-2Tillsammans med övriga Allt-i-ett abonnemang kan du därmed välja mellan om du använder din månadskvot på Åland, i hela Norden och Baltikum eller EU.

Abonnemanget är riktat till ålänningar som reser mycket och inte vill behöva oroa sig för roamingkostnader och dyra samtal utomlands. Det nya abonnemanget kompletterar Ålcoms tidigare satsning på fasta priser och kvoter för samtal, sms och surf inom Norden och
Baltikum.
- Det blir allt viktigare för våra kunder att hålla koll på sina kostnader när man använder telefonen utomlands och med vårt nya abonnemang vet man redan innan resan att man inte kan överstiga en viss gräns, säger Ålcoms VD Daniel Dahlén.

EU-kommissionen arbetar för en minskning av de maximala priser som operatörer ute i Europa kan ta ut av resande utlänningar och det nya abonnemanget har möjliggjorts genom de prissänkningar som skedde inom unionen den första juni ifjol. Fortfarande kan det dock vara dyrt att ringa för ålänningar som reser till länder som ligger utanför EU.
- Vi rekommenderar alla kunder att se över priser, avtal och inställningar på telefonen innan semesterresan för att man inte ska drabbas av oväntade utgifter. Speciellt kan en smartphone ladda ner data utan att man är medveten om det. Som exempel kan bara några megabyte data eller att läsa en nyhetstidnings hemsida hos en operatör i Ryssland eller Turkiet kosta tiotals euro, säger Dahlén.

Allt-i-ett EU/Fakta

Samtal: 1000 minuter
SMS: 1000 SMS
Data: 1 Gb
Pris per månad: 54,90 €/mån

Villkor Allt-i-ett EU

-        Följande länder inkluderas i Allt-i-ett EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Grekland, Grönland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Åland och Österrike

-        Vald kvot inom Allt-i-ett EU gäller för samtal, SMS och mobildata inom EU (ej till service-, företags- och betalnummer)

-        Samtal som överstiger valt paket debiteras med 9,8 cent per påbörjad minut, SMS med 9,8 cent per st på Åland och i Finland. För användning av samtal, SMS och mobildata i övriga länder inom paketet tillämpas Ålcoms gällande prislista.

-        En varning skickas när 40 MB av kvoten kvarstår.

-        Outnyttjade delar av paketen är förbrukade vid månadens slut och kan inte sparas till efterföljande månader.

-        För Allt-i-ett EU kan datakvoter köpas till för inhemsk användning (Åland och Finland). 5 GB kostar 5 €. 

-        För Allt-i-ett EU kan datakvoter köpas till för användning inom EU och Norden. 500 MB kostar 10 €.  

- Allt-i-ett paketen kan endast tecknas av privatpersoner som är fast bosatta på Åland och med finskt personsignum. Privatpersonen skall befinna sig på Åland minst åtta månader per kalenderår. Paketen får inte utnyttjas för tekniska ändamål eller användning till s.k. M2M-lösningar.

- Merparten av kvoterna får ej kontinuerligt konsumeras utomlands. Om merparten av kvoterna under en tremånadersperiod används utanför Åland & Finland kontaktar Ålcom konsumenten och erbjuder konsumenten att teckna ett ordinarie Allt-i-ett paket AX. Allt-i-ett Norden & Baltikum erbjuds därefter inte kunden.

-        En kalendermånads uppsägningstid tillämpas om inte annat anges.

-        Ändringsavgift 7,90 € tillkommer vid byte till ett prismässigt förmånligare paket.

-        Grundabonnemangsavgift 2,825 €/mån bundet till en 6 månadersperiod. Avgiften kan tillämpas per månad (3,22 €/mån).

-        Samtliga priser innehåller mervärdesskatt (24 %)

-        Ålcom förbehåller sig rätten att avsluta paket för kunder som inte följer avtalsvillkoren samt rätten att flytta kunder till nya paket som prismässigt överensstämmer med kundens nuvarande paket. I övrigt hänvisas till Ålcoms allmänna leveransvillkor.

-        Ålcom förbehåller sig rätten att reglera priserna. Prisregleringar meddelas kund med två månaders varsel.

-      Paketet omfattar inte betalnummer eller då abonnenten befinner sig i en satellitoperatörs nät

 

• Vald kvot inom Allt-i-ett Åland & Finland gäller för samtal, SMS och mobildata på Åland och i Finland (ej till service-, företags- och betalnummer)

• Vald kvot inom Allt-i-ett Norden & Baltikum gäller för samtal, SMS och mobildata i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Grönland, Estland, Lettland och Litauen (ej till service-, företags- och betalnummer)

• Vald kvot inom Allt-i-ett EU gäller för samtal, SMS och mobildata inom EU (ej till service-, företags- och betalnummer)

• Samtal som överstiger valt paket debiteras med 9,8 cent per påbörjad minut, SMS med 9,8 cent per st. För användning av samtal, SMS och mobildata utanför de länder som omnämns i paketen tillämpas Ålcoms gällande prislista.

• En varning skickas när 40 MB av kvoten kvarstår.

• Outnyttjade delar av paketen är förbrukade vid månadens slut och kan inte sparas till efterföljande månader.

• För paketet XL betyder ”Obegränsat” en begränsning om maximalt 5000 min för samtal och 5000 SMS per månad.

• För Allt-i-ett Åland & Finland-paketen kan datakvoter köpas till för inhemsk användning (Åland och Finland). 500 MB kostar 5 € för XS, S. 5 GB kostar 5 € för M, L och XL. 

• För Allt-i-ett Norden & Baltikum paketen kan datakvoter köpas till för användning inom Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Grönland, Estland, Lettland och Litauen 500 MB kostar 10 €.  

• Allt-i-ett paketen kan endast tecknas av privatpersoner som är fast bosatta på Åland med finskt personsignum. Paketen får inte utnyttjas för tekniska eller användning till s k M2M-lösningar.

• Merparten av kvoterna får ej kontinuerligt konsumeras utomlands.

• En kalendermånads uppsägningstid tillämpas om inte annat anges.

• Ändringsavgift 7,90 € tillkommer vid byte till ett prismässigt förmånligare paket.

• Grundabonnemangsavgift 2,825 €/mån bundet till en 6 månadersperiod. Avgiften kan tillämpas per månad (3,22 €/mån).

• Samtliga priser innehåller mervärdesskatt (24 %)

• Ålcom förbehåller sig rätten att avsluta paket för kunder som inte följer avtalsvillkoren samt rätten att flytta kunder till nya paket som prismässigt överensstämmer med kundens nuvarande paket. I övrigt hänvisas till Ålcoms allmänna leveransvillkor.

• Ålcom förbehåller sig rätten att reglera priserna. Prisregleringar meddelas kund med två månaders varsel.

• Paketet omfattar inte betalnummer eller då abonnenten befinner sig i en satellitoperatörs nät

• Paketen får inte utnyttjas för tekniska eller användning till s.k. M2M-lösningar, t.ex. de får inte användas i utrustning som automatiskt skickar ut SMS eller MMS.

Allt-i-ett abonnemangstyper

 
 
Samtal
SMS
Näthastighet
Datamängd
Pris Åland &/ Finland
Pris Norden & Baltikum
Allt-i-ett
XSMALL
75 min.
75 SMS
MAX 3G
750 MB
5,90 €
per mån.
+ 5 €
per mån.
Allt-i-ett
SMALL
300 min.
300 SMS
MAX 3 G
3 GB
14,90 €
per mån.
+ 5 €
per mån.
Allt-i-ett
MEDIUM
750 min.
750 SMS
MAX 3G
7.5 GB
18,90 €
per mån.
+5 €
per mån.
Allt-i-ett
LARGE 4G
2000 min.
2000 SMS
MAX 4G
20 GB
21,90 €
per mån.
+ 5 €
per mån.
Allt-i-ett
XLARGE 4G
5000 min.
5000 SMS
MAX 4G
50 GB
29,90 €
per mån.
(ej möjligt)
JoomlaMan